Щитът в хералдиката е съставна част на герб.

Един герб може да се използва в няколко форми:[1]

Съответно, понякога даден герб е изобразен само като щит (когато е показан в малката си форма).

Щитът съдържа винаги хералдически фигури, а много често и нехералдически фигури.

Разделение на щита

редактиране

Щитът е най-старата част на герба и главен носител на информацията, съдържаща се в него. В хералдиката страните на щита се определят не от положението на зрителя, а от това на този, който го държи. Поради тази причина хералдично ляво е всъщност дясно за зрителя и т.н. За да се определи в коя част на щита е разположен тази или онази фигура, трябва да се различат следните области на щита, показание на рисунката:

 
Области на щита

В повечето случаи щитовете биват разделяни на множество полета. Това може да става по четири основни начина:

  • разсичане с помощта на вертикални линии
  • пресичане с помощта на хоризонтални линии
  • скосяване отдясно с помощта на диагонални линии, започващи от горен десен хералдически ъгъл
  • скосяване отляво с помощта на диагонални линии, започващи от горен ляв хералдически ъгъл
  • разсичане с помощта на Анреевски кръст
  • кръстообразно разсичане
  • разсичане с помощта на шеврон
  • вилообразно разсичане.
 

Разновидности

редактиране

Девет разновидности на хералдическия щит се смятат за основни – старофренски или нормански (триъгълна форма), испански, италиански (овален), френски, английски, византийски (кръгъл), германски, дамски (ромбоиден) и квадратен.

 
Примери за различни щитове:
1. стара френска форма (френски щит)
2. модерна френска форма
3. овална форма
4. ромбоидна форма (дамски щит)
5. правоъгълна форма
6. италиански щит (конска глава)
7. швейцарска форма
8. английска форма
9. стара немска форма (тарч)
10. полска форма
11. иберийска (искпанска) форма

Старофренският щит е с триъгълна форма и е широко разпространен през ХІІІ – ХІV век. Гербът на Норвегия е във формата на старофренски щит.

Френският щит представлява правоъгълник, заострен в средата на долната си част, като долните ъгли на правоъгълника са заоблени.

Испанският щит представлява правоъгълник, долната част на който е заоблена във форма на полукръг. Известен е също така и като португалски и фламандски щит, тъй като се е използвал широко и в тези страни.

Източници

редактиране
  1. Антонов, Стоян. Основни правила на хералдиката // Българско хералдическо и вексилоложко общество, 2007-09-07. Посетен на 2022-10-15.