-1 (минус едно) е цяло число, следващо -2 и предхождащо 0. -1 е най-голямото цяло отрицателно число.

-1
-2 -1 0
ImaginaryUnit5.svg
Бройно име минус едно
Редно име минус първи
Двоично S&M: 1000000012
2sC: 111111112
Шестнадесетично S&M: 0x1012
2sC: 0xFF2
-1 в Общомедия

Минус едно с арабски цифри се записва „-1“, с китайски цифри – „负一“, „负弌“ или „负壹“, с бенгалски цифри – „−১“.

Общи сведенияРедактиране

  • Умножение или деление с -1 е еквивалентно на промяна на знака.
  • -1 е нечетно число.
  • -1 повдигнато на четна степен е равно на +1
  • -1 повдигнато на нечетна степен е равно на -1
  • Число, повдигнато на степен -1 дава реципрочната му стойност, т.е. x−1 = 1/x
  •   =  , или корен квадратен от -1 е равнен на т.нар. имагинерна единица от Теорията на комплексните числа и обратно,
  •  2 = -1
  • -1 е един от компонентите на Формула на Ойлер.

ДругиРедактиране

  • -1 е година преди Новата ера.
  • UTC-1 е часови пояс с един час на запад от Гринуич

Вижте същоРедактиране