Държавна награда „Единадесети октомври“

(пренасочване от 11 октомври (награда))

Държавната награда „Единадесети октомври“ (на македонска литературна норма: Државна награда „11 октомври“) е ежегодна награда от високо ниво на Република Северна Македония.

Традиционно се връчва на чествания Ден на народното въстание на 11 октомври. С нея се отдава най-високо признание за цялостно дело и творчество в областта на науката, изкуството, стопанството и в други дейности от обществен интерес. Годишно се дават до 5 награди.

НосителиРедактиране

Година Носител
1964 Димитър Солев
1966 Георги Чупона
1968 Димитър Солев
1969 Петре Богданов и Петър Хаджибошков
1975 Александър Лековски
1977 Дарко Маркович
1977 Зина Креля
1979 Ацо Стефановски
1980 Горан Стефановски
1982 Мето Йовановски, Пецо Видимче
1983 Стево Спасовски
1984 Ристо Аврамовски, Владимир Костов
1985 Ненад Стояновски
1986 Душко Костовски
1988 Ристо Стефановски
1989 Горазд Росоклия
1994 Благоя Дрънков
1995 Милчо Манчевски
1998 Галаба Паликрушева
1999 Димитър Станкоски, Владимир Светиев
2000 Ристо Аврамовски
2001 Мето Йовановски, Александар Цветковски, Запро Запров, Стоян Стойков, Димитър Кафтанджиев, Държавен архив на Македония и Ристо Гушков
2002 Анте Поповски, Никола Клюсев, Снежана Стамеска и Славица Перовска-Галич
2003 Институт за македонски език „Кръсте Мисирков“, Люпчо Айдински, Тале Огненовски, Зоица Пуровска Велевска и Борис Попгьорчев
2004 Клиника за урология „Д-р Иван Влашки“, Али Алиу, Йордан Савевски и Георги Сталев
2005 Вера Стойчевска-Антич, Ремзи Бала, Македонско лекарско дружество и Боян Шоптраянов
2006 Философски, Филологически и Природо-математически факултет на Скопския университет, Търпе Груевски, Виолета Панзова, Авзи Мустафа, Любинка Басотова и Илко Стефановски
2007 Томислав Тодоровски
2008 Коста Пеев, Михайло Миновски, Божин Павловски и Изследователски център за генно инженерство и биотехнология на МАНИ
2009 Момир Поленакович
2010 Раде Силян, Глигор Тренчевски и Серафим Томовски
2011 Таня Вуисич-Тодоровска, Ресул Шабани и Петър Темелковски
2012 Владо Камбовски и Димитър Мирчев, Веле Смилевски и Борис Траянов, Самуел Садикарио
2013 Сърджан Керим, Решат Амети и Драгослав Аргировски
2014 Деяан Докич и Зоран Тодоровски и Рамадан Шукри, Ваня Лазарова и Катица Кюлавкова
2015 Митко Маджунков, Никола Янкуловски, Махмуд Хиса и Марян Димитриевски[1]
2016 Благоя Маневски, Раим Ганийи, Елена Мисиркова и Атила Клинче[2]
2017 Владко Стефановски, Амет Шериф[3]
2018 Драги Михайловски, Ристо Лазаров, Петре Арсовски, Александър Ставридис[4]
2019 Петър Мирчевски, Люпчо Коцарев, Димитрие Дурацовски

БележкиРедактиране