2-ро средно училище „Академик Емилиян Станев“

Училище в София

2 средно училище „Академик Емилиян Станев“ е средно общообразователно училище в гр. София, с адрес ул. „Ген. Суворов“ №36. Патрон на училището е българският писател акад. Емилиян Станев.

2 СУ „Академик Емилиян Станев“
Информация
СедалищеСофия
България
Основаване1975
Видсграда
Директорд-р Елеонора Лилова
Ученицинад 1500
Навигация
Карта Местоположение в София
Сайтwww.2ro-sou-bg.com

Училището е създадено през учебната 1974/1975 като Второ ЕСПУ, а на 11 май 1975 г. получава името „ Боянският майстор“. Ръководството и педагогическият колектив на училището си поставят нелеката задача, в новата добре оборудвана сграда, да се постигат високи резултати в учебно-възпитателния процес. „Боянският майстор" става символът на един храм на просветата – от първи клас до колежауниверситета.

През 1978/79 г. училището е базово към ЦИУУРК на СУ „Св. Кл. Охридски“. От 25 юни 1979 г. негов патрон е академик Емилиян Станев и се именува 2. средно общообразователно училище „Акад. Емилиян Станев“. 

От 1980 г. по идея на МНП, и със съдействието на БАН, академик Благовест Сендов започва 10-годишен експеримент по проблемите на образованието, в който се включва и 2. СОУ „Акад. Емилиян Станев“. Училището е асоцииран член към глобалната училищна мрежа на училищата към ЮНЕСКО. 

От 2012/2013 г. 2. СОУ е член на „Асоциацията на Кеймбридж училищата в България“, а от 2013/2014 г. става базово училище на СУ „Св. Климент Охридски“.

С влизането в сила на Закона за предучилищното и училищното образование, считано от 1 август 2016 г., 2. Средно общообразователно училище „Акад. Емилиян Станев“ продължава дейността си като 2. средно училище „Акад. Емилиян Станев“.

Директори

редактиране
  • 1974 – 1976 – Иван Колев
  • 1976 – 1983 – Васил Петров
  • 1983 – 1998 – Лиляна Георгиева
  • 1998 – 2006 – Ваня Кастрева-Монова
  • 2006 – 2007 – и.д. Аксиния Борисова
  • 2007 – 2010 – Кристина Габровска
  • 2010 – 2012 – и.д. Цая Йолова
  • 2012 – 2018 – д-р Елеонора Лилова
  • 2018 – 2022 - и.д. Лилия Торньова
  • 2022 - д-р Елеонора Лилова

Съвременно състояние

редактиране

Училището е член на Асоциацията на Кеймбридж училищата и базово училище на СУ „Св. Климент Охридски“. 

Профили: „Чуждоезиков“ с допълнителна квалификация "Екскурзоводство на български/английски/немски и испански език; „Хуманитарен“ с допълнителни часове по Журналистика и „Технологичен – предприемачество и бизнес“. Изучаваните езици са английски, немски, испански и руски.

Девизи: „Като Второ няма второ“ и „Учим се днес, за да успеем утре“.