IV велико народно събрание

Датите са по Юлианския календар (стар стил), освен ако не е указано иначе.

Четвъртото велико народно събрание е велико народно събрание, заседавало в Търново[1] от 3 до 17 май 1893[2] и разпуснато, след като му изтича мандатът.

Представителите в IV ВНС. Източник: ДА „Архиви“

Изборите за IV ВНС са насрочени с указ на княз Фердинанд I № 102 от 22 февруари 1893 г.[3] Парламентарните избори се провеждат на 18 април същата година и са спечелени от Народнолибералната партия, както и от привържениците на княза. Избрани са общо 577 народни представители,[2] като участват 534 депутати.

 
Сградата, в която заседава IV ВНС

IV ВНС се свиква на 15. V. 1893 г. Неговата задача е да промени част от текстовете на Търновската конституция, отнасящи се до вероизповеданието на монарха и престолонаследника, даването на право на монарха да награждава с ордени, промени в реда на гласуването в ОНС, даването на някои финансови права на монарха и др.

По-конкретно целта на събранието е да промени членове 6, 38, 58, 59, 86, 114, 125, 126, 127, 139, 141, 144 и 161 от Търновската конституция. Сред по-важните промени са смяната на обръщението към монарха от „Светлост“ за княза и „Сиятелство“ за принца на „Царско височество“. Отделно е увеличен мандатът на обикновените народни събрания от 3 на 5 години, намален е броят на народните представители, от един на 10 000 души на един на 20 000 души, а при великите народни събрания – по двама на 10 000 души (1 на 5000). Създават се две нови министерства – Министерство на търговията и земеделието и Министерство на обществените сгради, пътищата и съобщенията.

Председатели

редактиране

Подпредседатели

редактиране

Народни представители

редактиране

Някои от народните представители са:[4]

Източници

редактиране
  1. Цураков, Ангел, Енциклопедия на правителствата, народните събрания и атентатите в България, Книгоиздателска къща Труд, стр. 438, ISBN 954-528-790-X
  2. а б Народно събрание на Република България – Хронология
  3. Обнародван в „Държавен вестник“, бр. 42/24.02.1893
  4. Стенографски дневници на IV ВНС. Собствено издание на Народното събрание, 1893, с. 75 – 77