Senatus consultum ultimum или Последно решение на Сената или накратко SCU e латинското понятие за решение за Държавно извънредно положение в късната Римска република, наредено от Сената.

Това решение дава право на двата консула да преприемат всичко, за да предпазят държавата от опасност. („Videant consules, ne quid res publica detrimenti capiat“). Правата са описани в De coniuratione Catilinae 29,3 на Салустий.

14 сигуррни SCU:

Източници редактиране

  • Плутарх, C. Gracchus 14.1 – 2.
  • Плутарх, Cicero 22.
  • Плутарх, Ti. Gracchus 19.3.
  • Аврелий Виктор, De viris illustribus 73.10.
  • Gerhard Plaumann, Das sogenannte Senatus consultum ultimum, die Quasidiktatur der späteren römischen Republik, Klio 13 (1913), S. 321ff.

Външни препратки редактиране