Абревиатурата (италиански: abbreviatura; от латински: brevis, „кратък“) или съкращението е дума, която се образува от началните букви или срички на сложни наименования и представлява по-кратка (съкратена) форма за записване и/или четене на сложно (и/или дълго за изписване) наименование. При абревиатурите краесловията на думите се съкращават и не се поставят точки. Съкращенията помагат за сбиване на текста и информацията на по-малко място.

 • Абревиатура от букви – абревиатура, образувана от първите букви на думите. Например:

Абревиатурно буквени:

 1. СССР (ес ес ес ер) – Съюз на съветските социалистически републики
 2. МВР (ме ве ре) – Министерство на вътрешните работи
 3. ЦРУ (це ре у) – Централно разузнавателно управление
 4. SPQR – Senatus populusque Romanus – Сенатът и Народът на Рим
 5. ДСО – Държавно Стопанско Обединение
 6. МОН – Министерство на образованието и науката

Абревиатурно звукови или акроними:

 1. ЕСПУ – Единно Средно Политехническо Училище
 2. АЕЦ – Атомна Електрическа Централа
 3. БЕЛ – Български език и литература
 4. БАНБългарска академия на науките
 • Абревиатура от срички – абревиатура, образувана от първите срички на думите. Например:
 1. комсомол – коммунистический союз молодёжи
 2. СЕЛКООП – Селска кооперация
 3. ИНТРАНСМАШ – Институт за Транспортни Машини
 • Сложни абревиатури – когато от две думи в словосъчетанието първата се съкрати до първата сричка, а втората дума, която бива пояснена от първата, остане цяла. Например:
 1. Спецкурс – специализиран курс
 2. Домсъвет – Домови съвет
 • Бекроними – акроним, използващ съществуваща дума. Например:
 1. ГЕРБ – Граждани за европейско развитие на България
 2. ГОРД – Гражданско обединение за реална демокрация
 • Рекурсивна абревиатура (рекурсивен акроним) – акроним, отнасящ се до самия себе си, или думи, използващи себе си в съкращението. Например:
 1. GNU – Gnu's Not Unix
 2. PHP – PHP Hypertext Preprocessor
 3. Wine – Wine Is Not an Emulator
 • Графично оформяне на съкращения
 1. заб. – забележка
 2. стр. – страница
 3. ул. – улица
 4. бул. – булевард
 5. пл. – площад
 6. вм. – вместо
 7. вж. – виж, вижте
 8. т.е. – тоест
 9. и т.н. – и така нататък
 10. д-р – доктор
 11. проф. – професор
 12. доц. – доцент
 13. о-в – остров
 14. г-н – господин
 15. г-жа – госпожа
 16. г-ца – госпожица
 17. м/у – между
 18. в/у – върху
 19. с/у или с-у – срещу

Абревиатурите се изговарят чрез изговаряне на латинските, българските или руските наименования на буквите (например КПСС – „ка пе ес ес“) или по друг начин озвучаване на съгласните (например НСРТ – „не се ре те“).

Вижте също

редактиране

Източници

редактиране
 • Речник на литературните термини, Издателство „Наука и изкуство“, 1969
 • „Граматика на съвременния български книжовен език“, т.2 – Морфология, С.1993, БАН

Външни препратки

редактиране