Австромарксизмът е течение в марксизма от края на 90-те години на 19 век, възникнало в Австро-Унгария и оглавявано от Виктор Адлер, Ото Бауер, Карл Ренер и Макс Адлер, разновидност на реформизма. В основата му стои идеята за автономията на националните малцинства, които се разглеждат като общности от хора, а не като компактни територии. Заменя идеята за пролетарска революция и диктатура на пролетариата с „теорията“ за мирно „социализиране“ на капиталната промишленост от буржоазната държава чрез „експроприация“. През 1921 г. австромарксистите организират Виенския интернационал, опитвайки се неуспешно да обединят Втория и Третия интернационал.

Виктор Адлер – един от идеолозите на австромарксизма

Кратко описание редактиране

Австромарксизмът се отнася към демократичния социализъм. Една от основните теории на австромарксизма е социализацията на производството в условията на капитализъм. Тя съдержа следните положения:

Австромарксизмът не е цяла, монолитна теория. Сред неговите поддръжници съществуват определени разногласия.[2] Съществено внимание австромарксистите отделят на националния въпрос. Австромарксистите издигат теорията за културно-национална автономия, основа на която стават работите на К. Ренер (от 1899 и 1902 г.) и О. Бауер (1907 г.). Австрийската социалдемокрация става първата социалдемократична партия, приела специална програма по националния въпрос – Брюнската програма (1899 г.), в която е издигнат принципа за териториално федеративно устройство на Австрия.

Теоретици на австромарксизма редактиране

Източници редактиране

  1. Большой экономический словарь / Под ред. А. Н. Азрилияна. – 3-е изд. – М.: Институт новой экономики, 1998. – 864 с. – ISBN 5-89378-002-7
  2. БСЕ[неработеща препратка]