Агроном е професия на лице с висше образование, чиято дейност е свързана с отглеждане на културни растения.

Обучение на студенти за професията агроном в България извършва в няколко ВУЗ-а, сред които е Аграрен университет – Пловдив.

Професионалната област на реализация по специалността е свързана с:

  • технологично управление на аграрно производство при отглеждане на културни растения, вземане на всички изискващи се за това решения – оценка на условията за производство, избор на култура, сорт и технология;
  • управление на екип от технически изпълнители за прилагане на технологии на производство;
  • консултатска дейност;
  • ръководство на аграрни фирми;
  • експертна дейност по въпросите на аграрното производство в държавни, областни, общински структури, в кредитни институции и неправителствени организации.

По време на обучението си студентите получават: