Период Серия Етаж млн. год.
Девон Долен девон Локовий младши
Силур Придолий 423–419,2
Лудлоу Лудфордий 425,6–423
Горстий 427,4–425,6
Уенлок Хомерий 430,5–427,4
Шайнуудий 433,4–430,5
Ландъврий Телихий 438,5–433,4
Аероний 440,8–438,5
Руданий 443,4–440,8
Ордовик Горен ордовик Хирнантий старши

Аероний е вторият етаж от серията ландъври от периода силур. Аероний следващ руданий започва преди около 440,8 милиона години и продължава допреди около 438,5 милиона години, когато е последван от телихий.

Етажът е именуван на фермата Аерон, близо до Ландъври (Уелс) име. Името е предложено през 1971 г. от групата британски геолози на LRM Кокс.

Началото на аероний се определя от първата поява на граптолита Monograptus austerus sequens. Горната граница е хоризонта на изчезване на брахиопода Eocoelia intermedia и под първата поява на брахиопода Eocoelia curtisi. Официалният профил GSSP за аероний е Trefawr-Waldweg, северно от фермата Аерон в Ландъври (Уелс).

Източници редактиране

  • Felix M. Gradstein, James G. Ogg, and Alan G. Smith (Hrsg.): A Geologic Time Scale 2004. Cambridge University Press, Cambridge (UK) 2005. ISBN 0-521-78673-8
  • L. R. M. Cocks: The Llandovery Series in the Llandovery area. In: C. H. Holland und M. G. Bassett (Hrsg.). A global standard for the Silurian System. National Museum of Wales, Geological Series 9: 36-50, Cardiff 1989