Период Серия Етаж млн. год.
Девон Долен девон Локовий младши
Силур Придолий 423–419,2
Лудлоу Лудфордий 425,6–423
Горстий 427,4–425,6
Уенлок Хомерий 430,5–427,4
Шайнуудий 433,4–430,5
Ландъврий Телихий 438,5–433,4
Аероний 440,8–438,5
Руданий 443,4–440,8
Ордовик Горен ордовик Хирнантий старши

Шайнуудий е долния етаж на серията уенлок от периода силур. Шайнуудий започва преди около 433,4 милиона години и продължава допреди около 430,5 милиона години. Етажът е предшестван от телихий от серията ландъври и е последван от хомерий.

Шайнуудий е кръстен на фермата Шайнууд северно от градчето Уенлок, Шропшър (Англия). Името е предложено през 1975 година от група британски геолози (Майкъл Дж. Басет и др.).

Базата на етажа е определена само приблизително. Намира се между основата на Acritarcha биозона 5 и изчезването на конодонта Pterospathodus amorphognathoides. Граница вероятно е базата на зоната на граптолита Cyrtograptus centrifugus. Края на етажа се определя от първата поява на граптолита Cyrtograptus lundgreni. Официалният профил GSSP се намира в рекичката Hughely, на 200 метра югоизточно от няколко къщи на Leasows и 500 метра североизточно от църквата на Hughely, Apedale (Шропшър, Англия).

Източници редактиране

  • Felix Gradstein, Jim Ogg, Jim & Alan Smith: A Geologic timescale. Cambridge University Press 2004, ISBN 978-0-521-78673-7.
  • M. G. Basset, L. R. M. Cooks, C. H. Holland, R. B. Rickards und P. T. Warren: The type Wenlock series. In: Report of the Institute of Geological Sciences. 75/13: 1-19, London 1975, ISSN 0073-9359
  • M. G. Bassett: The Wenlock Series in the Wenlock Area. In: C. H. Holland und M. G. Bassett (Hrsg.): A global standard for the Silurian System. In: National Museum of Wales, Geological Series. 9: 51-73, Cardiff 1989.