Силур
преди 443.7–416 милиона години
Средно атмосферно съдържание на O2 през периода ca. 14 Vol %[1]
(70 % от съвр. ниво)
Средно атмосферно съдържание на CO2 през периода ca. 4500 ppm[2]
(16 пъти прединдустриалното ниво)
Средната температура на повърхността през периода ca. 17 °C[3]
(3 °C над съвр. ниво)
Морско равнище (над съвременното) около 180 m, с кратковременни отрицателни отклонения[4]
Еон Ера
Продължителност
Период Начало
в млн. г.
Фанерозой
Неозой
65,5 млн. г.
Кватернер 2,588  
Неоген 23,03  
Палеоген 65,5  
Мезозой
185,5 млн. г.
Креда 145,5  
Юра 199,6  
Триас 251    
Палеозой
291 млн. г.
Перм 299    
Карбон 359,2  
Девон 416    
Силур 443,7  
Ордовик 488,3  
Камбрий 542    
Протерозой
Неопротерозой
458 млн. г.
Едиакарий 630    
Криоген 850    
Тоний 1 000    
Мезопротерозой
600 млн. г.
Стений 1 200    
Ектасий 1 400    
Калимий 1 600    
Палеопротерозой
900 млн. г.
Статерий 1 800    
Орозирий 2 050    
Рясий 2 300    
Сидерий 2 500    
Архай Неоархай
300 млн. г.
2 800    
Мезоархай
400 млн. г.
3 200    
Палеоархай
400 млн. г.
3 600    
Еоархай
4 000    
Хадей
  4 540    

Силур е период в геологията от ерата палеозой, който се простира от края на периода ордовик, преди 443,7 ± 1,5 милиона години (Mya), до началото на периода девон, преди около 416,0 ± 2,8 милиона години.[5] Началото на силур се определя от масово измиране, когато са били унищожени 60% от морските видове, т.нар. масово измиране ордовик – силур.

Значително еволюционно събитие по време на силур е появата на челюстни и костните риби. Животът започва да завладява и земната повърхност (сушата) под формата на малки, подобни на мъх, висши растения, които се разпростират около езера, потоци и по бреговата ивица. Сухоземният живот обаче няма значително разнообразие и не успява да повлияе на пейзажа, както се случва през девон.

Периодизация редактиране

Период Серия Етаж млн. години
Девон Долен девон Локовий младши
Силур Придолий 423 – 419,2
Лудлоу Лудфордий 425,6 – 423
Горстий 427,4 – 425,6
Уенлок Хомерий 430,5 – 427,4
Шайнуудий 433,4 – 430,5
Ландъврий Телихий 438,5 – 433,4
Аероний 440,8 – 438,5
Руданий 443,4 – 440,8
Ордовик Горен ордовик Хирнантий старши

Източници редактиране

  1. Image:Sauerstoffgehalt-1000mj.svg
  2. Image:Phanerozoic Carbon Dioxide.png
  3. Image:All palaeotemps.png
  4. Haq, B. U. и др. A Chronology of Paleozoic Sea-Level Changes // Science 322 (5898). 2008. DOI:10.1126/science.1161648. с. 64 – 68.
  5. Gradstein, Felix M.; Ogg, J. G.; Smith, A. G. (2004). A Geologic Time Scale 2004. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 0-521-78673-8