Отваря главното меню

Акреция (на латински: accrētiō „нарастване, увеличение“, от accrēscere „нараствам“) се нарича процесът на нарастване на масата на небесно тяло чрез гравитационно привличане на материя (обикновено газ) към него от околното пространство. Тя е характерна за белите джуджета, неутронните звезди, а също така и черните дупки.