Отваря главното меню

Александър Георгиев Починков е български офицер, полковник , началник на РО-2 (Подотдела за вътрешно разунзаване и борба с противодържавните елементи във войската) в периода 15 декември 1944 – 29 октомври 1948, а до 9 септември 1944 е подпоручик – мобилизиран запасен офицер в противовъздушната батарея командвана от капитан по късно Димитър Попов , взела пряко участите в извършения през 1944 Деветосептемврийски преврат , член на Главния щаб на НОВА и военен деец по време на Втората световна война .

БиографияРедактиране

Роден е на 9 февруари 1910 в с.Коняво , Кюстендилско.През 1932 завършва Школата за запасни офицери в София с чин подпоручик. Става учител през 1933 и става член на БКП през 1929 г.През 1935 по време на военен сбор на мобилизирани офицери във войската се запознава с офицера от действащата армия поручик , по късно капитан и след 1944 генерал-лейтенант Петър Илиев – единствения действащ офицер който е член на БКП едновременно преди и след 9 септември 1944, и двмата започват да работят във военния център на комунистичекстата партия. През 1942 като подпоручик Алексндър Починков е мобилизиран в българската войска в състава на Противовъздушната батарея на София командвана от капитан Димитър Попов , който е приятел на Ал.Починков и последния запознава Попов с капитан П.Илиев който го убеждава да бъде приет за член на Главния щаб на НОВА нелегалната БКП (тогава БРП(к)).

На 9 септември 1944 както капитаните Петър Илиев и Димитър Попов , така и подпор.А.Починков са главни инициатори и ръководители на Дветосептемврийския преврат като участват в него с противоъздушната батарея на българската войска в гр. София в завземането на властта в Министерство на войната, като при операцията им съдейства министър на войната генерал-майор Иван Маринов. След 9 септември 1944 подпоручик Александър Починков на 10 септември 1944 е повишен в чин подполковник , а от 15 декември 1944 е полковник от Българската армия. На 22 септември 1944 е назначен за помощник – начланик на РО-2 при Щаба на войската (подотдела на военното разузнаване за борба с противодържавните елементи във войската), а от 26 декември 1944 полковник Александър Починков е назначен за началник на РО-2 при Щаба на войската. Като началник РО-2 полк. Александър Починков извършва проверки за политическа пригодност на войниците и офицерите от Българската армия които заминават да се бият на фронта по време на водента 1944-1945 Отечествена война на България против нацистка Германия, а също и в разпореждане на т.нар.Народен съд ръководи извършването на арестуването, следствието и екзекуциите на военни обвинени и осъдени от Народния съд. През 1945-1947 полк. Починков ръкводи аретса, следствието и екзекуциите на участвуващите в заговори действащи и запасни офицери от нелегалните офицерски организации „Цар Крум“ "Неутрален офицер " и др. , като успешно разкрива, арестува и предава на военния съд участниците в тези органзации. През 1948 е уволнен като началник на РО-2 при ЩВ, по късно е разследван заедно с началника си ген.Петър Вранчев по скалъпени обвиения, но през 1954 е оправдан и отново върнат на служба в Българската народна армия, като се пенсионира 1976 г.

НаградиРедактиране

  • орден „За Храброст“ – 4 та степен офицерски кръст
  • орден "Победа " – СССР
  • орден „Георги Димитров“
  • орден „НРБ“ – 1 ва ст
  • други ордени и медали.

ИзточнициРедактиране

  • ЦДА, фонд 1-Б : централен архив на БКП
  • Александър Почнков, Спомени
  • Централен военен архив