Анклав (на френски: enclave; на латински: inclavo – „заключен“) е земя, обкръжена от всички страни с територия на чужда държава. Ако тази земя е част от друга държава, то тя се нарича също и ексклав на тази друга държава.

(Фиг. 1) C e анклав на А и ексклав на B
(Фиг. 2) C е ексклав на B, но не е анклав на A, защото граничи също с D

Примери за анклави: Ватикана и Сан Марино в Италия, Лесото в РЮА. Ако анклавът има излаз на море, тогава се нарича полуанклав. Например Португалия, Дания, Монако и Гамбия.

Примери редактиране

Вижте също редактиране