Тази статия е за апсида в архитектурата. За астрономичното понятие вижте Апсида (астрономия).

Апсида (от гръцки: αψίδα – дъга, полукръг, арка, свод) е термин в църковната храмова архитектура.

Апсида
Апсида на Донато Браманте в Санта Мария деле Грацие
Апсидата е частта в розово

Терминът обозначава полукръгла, понякога многоъгълна издатина на сграда, със сводести куполообразни части вътре в нея. В християнските храмове в апсидата се намира олтарът и презвитериумът.

Апсиди са открити още в древноримските базилики. В християнските храмове апсидите са ориентирани на изток и обикновено са нечетен брой.

Вижте също

редактиране