Тази статия е за водоизточниците край свещени места. За парка край Стара Загора вижте Аязмото.

Аязмо (от гръцки: αγίασμα – „осветен“) е водоизточник, който се намира край свещен за християнството обект – храм, манастир – в последния случай може и да е в неговите рамки. В зависимост от водоизточника може да бъде оформен като чешма, басейн и т.н.

Исторически на водоизточниците е придаван свещен статут още в предхристиянската езическа епоха – християнството просто наследява тази традиция, като ѝ придава свой смисъл.

Водата от аязмото се смята за лековита, чудотворна, използва се, след като е осветена, в християнските ритуали. В миналото с такава вода са запълвани т. нар. баптистерии, където се е извършвало тайнството кръщение.

Следните български манастири имат аязмо:

Вижте също редактиране