Безбожка река

река в България

Безбо̀жката рѐка е река в Северен Пирин, която извира от Безбожкото езеро. Другото име на реката е Дуиловица. Реката тече на североизток и е десен приток на река Места, в която се влива в местността Лушин.[1]

Безбожка река
Общи сведения
Местоположение България
Област Благоевград
Дължина 16 km
Водосборен басейн 23,2 km²
Начало
Място Безбожко езеро
Северен Пирин
Надм. височина 1375 m
Устие
Място десен приток на МестаБяло море (Егейско море)

Безбожката река е с дължина 16 километра и е разположена на около 1375 метра надморска височина. Богата е на пъстърва. В горната и средната си част речната долина е дълбоко врязана в гранити, гнайси и амфиболити, а в долната си част - в пясъчници и конгломерати. Поречието е обрасло с клек в горната си част и със смърч, ела, бор и други в средната и долната си част.[1]

БележкиРедактиране

  1. а б Енциклопедия „Пирински край“, том I. Благоевград, Редакция „Енциклопедия“, 1995. ISBN 954-90006-1-3. с. 76.