Отваря главното меню
Родово дърво на математическата династия Бернули (в сиво)

Бернули е фамилията на цяла династия швейцарски учени – основно математици и физици.

Различни понятия в математиката са наречени на членове на династията: