Disambig.svg Вижте пояснителната страница за други значения на Било.

Било се нарича най-високата част на издължена планина или планинска верига. Това е мислената линия, която свързва най-високите точки на напречните сечения на планината, а именно върховете и проходите. От линията на планинското било има видимост в двете части на областта, пресечена от планината. При високите планини билата са обезлесени и стръмни терени (Пирин, Беласица), докато при по-ниските са залесени и полегати, което ги прави по-трудно установими (Родопи, Странджа). В планините билата са вододели между отделните водосбори.

Планински катерач, застнала на билото на висока планина. Той може да види от двете страни на планината.