Биогенен амин е органично нискомолекулно съединение от биологичен произход, съдържащо аминова група (NH2). Биогенните амини обикновено се получават при обмяната на аминокиселините чрез декарбоксилирането им.

Биогенните амини са широко разпространени в организмовия свят. Те могат да бъдат отпадни продукти при процесите на ферментация и гниене, но също така някои от тях осъществяват определени функции в организма като хормони и невромедиатори.

КласификацияРедактиране

 
Биосинтеза на катехоламинови биогенни амини (оцветени в червено)

Биогенните амини са хетерогенна група биологично активни вещества с разнообразен произход. В зависимост от отношението им спрямо организма те са:

  • Ендогенни – образуват се в организма.
  • Екзогенни – постъпват в организма от външната среда.

Моноамини[1]Редактиране

Полиамини[1]Редактиране

АминоалкохолиРедактиране

КатехоламиниРедактиране

Съдържат катехолов остатък в молекулата сиː

ИндоламиниРедактиране

Съдържат индолов остатък в молекулата си. В организма се получават от аминокиселината триптофан. Биогенни амини от тази група саː

ИмидазоламиниРедактиране

Съдържат имидазолов остатък в молекулата си. В организма се получават от аминокиселината хистидин. Биогенен амин от тази група е

ИзточнициРедактиране

  1. а б в г д е ж з и к Лекции по медицинска химия на доц. д-р Ивайло Иванов – МУ София 2016