Брахми е древна писменост, възникнала и използвана на териториите на днешните държави Индия, Пакистан и Бангладеш. Въпреки че не се употребява вече, брахми има голяма историческа значимост, тъй като от нея водят началото си повечето от днешните индийски писмености, включително деванагари, както и писменостите на множество народи извън индийския субконтинент, попаднали в някакъв етап от историята си под индийско културно влияние.

История и разпространение редактиране

Възникване и разпространение редактиране

 
Древен надпис на брахми, намерен до град Мумбай

Най-ранните засвидетелствани исторически паметници, използващи брахми, са надписите на древноиндийския владетел Ашока, царувал през 3 век преди н.е.[1] Въпреки това се смята, че писмеността е възникнала далеч по-рано, към 5 век преди н.е.,[2] а може би дори по-рано.[3]

Брахми е била използвана за изписването на редица езици, между които е и санскрит.[1]

Произход редактиране

Има няколко теории за произхода на писмеността. Според някои учени брахми се е появила под влияние на т.нар. западносемитски писмености, измежду които е финикийската писменост. Доказателствата в подкрепа на тази теория се основават на приликите между брахмическите букви и тези на гореспоменатата група писмености.[3] Друга теория поддържа хипотезата за влияние от страна на южносемитските писмености, основаваща се на подобни доводи.[3] Има и учени, подкрепящи теорията, че брахми е наследник на писмеността, използвана от древната цивилизация от река Инд, изчезнала към началото на второто хилядолетие преди н.е. Последната хипотеза не е широкоприета, тъй като между изчезването на гореспоменатата цивилизация и появата на брахми има разлика от около петстотин години.[3]

Разчитане редактиране

Последните надписи, използващи брахми, са датирани към 5 век,[2] след което писмеността бива забравена. Едва през 1837 година, англичанинът Джеймс Принсип (James Princep) успява да разчете древната писменост.[4]

Значение редактиране

Брахми е родоначалникът на почти всички употребявани днес индийски писмености, между които са широко разпространените деванагари и бенгалската писменост. Също така редица народи, попадали в някой етап от историята си под индийско културно влияние, са развили своите писмености на основата на брахми или някоя от производните ѝ индийски писмености. Такъв е случаят например с кхмерската, лаоската, тибетската и тайската писмености. Повлияни се оказват дори писмености като японските катакана и хирагана, при които редът на гласните следва традицията на брахми.[3]

Особености редактиране

 
Вариантите на буквата за съласния звук к в брахми

Брахми се причислява към разновидността писмености абугида, при които буквите служат за обозначаване на съгласните звукове от езика, а гласните се отбелязват посредством допълнителни чертички, добавени към буквата, бележеща предходната съгласна.

Посоката на писане първоначално е била от дясно наляво, както е при семитските писмености, но към 3 век става от ляво надясно.[2]

Компютърна поддръжка редактиране

Към днешна дата Уникод все още няма определен интервал за буквите и символите от писмеността брахми. Въпреки това в интернет пространството могат да бъдат намерени шрифтове за брахми.

Източници редактиране

  1. а б (английски) Omniglot, Brahmi alphabet [1]
  2. а б в (испански) PROEL, Silabario Brahmi [2]
  3. а б в г д (английски) Ancient Scripts, Brahmi [3]
  4. (английски) Archaeological Survey of India, World Heritage Sites – Sanchi – More Detail [4]