Второстепенни части на изречението

Второстепенните части на изречението са такива части на изречението, които поясняват главните му части или други второстепенни части.

Второстепенни части на изречението:

Вижте също

редактиране