Части на изречението

Части на изречението е термин от граматиката на всеки език, разглеждащ елементите, съставящи изречението.

Във всяко изречение функцията, която изпълнява дадена дума или група от думи, определя към коя част на изречението принадлежи тази дума.

В българския езикРедактиране

В българския език има 7 части на изречението, които са разделени на 2 групи:

ОпределянеРедактиране

За определянето на частите на изречението обикновено се използват въпроси:

 • за подлог – кой?
 • за сказуемо – какво прави/върши?
 • за допълнение – какво/каква/какви/
 • кого/на кого?
  • пряко – какво/кого + думата сказуемото + подлог?
  • непряко – предлог + какво/кого + думата сказуемо + подлог?
 • за обстоятелствено пояснение:
  • за начин – как?
  • за място – къде?
  • за време – кога?
  • за количество – колко?
 • за определение – какъв/каква/какво/какви/чий/чия/чие/чии?
 • за сказуемно определение – какъв/каква/какво + е + подлог, какви + са + подлог?

Еднородни части на изречениетоРедактиране

Еднородните части са части на простото изречение, които изпълняват еднаква синтактична служба, отговарят на един и същи въпрос и се свързват помежду си съчинително (безсъюзно или със съчинителен съюз)

Вижте същоРедактиране