Второто Наумово житие е среднобългарско агиографско произведение, сред най-старите жития на българския средновековен учен, книжовник и светец Наум Охридски. Написано е в XVI век от неизвестен автор. Смята се, че е преработка на гръцко житие.[1]

Второ Наумово житие
Авторнеизвестен
СъздаденXVI век
Видпроза

За проучването на Второто Наумово житие помага откритото в 1938 година от проф. Иван Дуйчев обширно житие и служба на Свети Наум Охридски на гръцки език, в препис от 1646 година, който е запазен в Атинската народна библиотека.[1]

Библиография редактиране

  • проф. B. Н. Златарски, Словѣнското житие на св. Наума отъ XVI вѣкъ (= СпБАкН, XXX, 17 (1925), сс. 1-28)

Вижте също редактиране

Бележки редактиране