Вълноводът е метална тръба с правоъгълно или кръгово сечение, в която се разпространява електромагнитно поле.

Вълноводите се използват за предване на вискочестотни трептения от сантиметровия или милиметровия обхват.

ВидовеРедактиране

 • с правоъглно сечение.
 • с кръгово сечение – разпространението на вълните се извършва чрез последователно отражение по стените на вълновода.

Видове вълни във вълноводите:

 • електрически вълни – разпространяват се напречно спрямо проводника.
 • магнитни вълни – разпространяват се надлъжно спрямо проводника

ПредимстваРедактиране

 • малки загуби – нямат вътрешен проводник и допълнителна изолация.
 • няма смущения и допълнително излъчване на енергия.
 • предават се вълни с по-голяма мощност.
 • няма пробив на кабела.
 • ниски загуби от скин-ефект

Особености при изработванетоРедактиране

 • критичната вълна при вълноводите λкр не позволява изработването на кабели, по-дълги от 1,5 m.
 • повърхността трябва да е гладка, в противен случай се появяват смущения.
 • задължително е вътрешната повърхност да бъде метална (мед), а понякога се изработва от злато или сребро, което допълнително оскъпява крайния продукт.[1]

ИзточнициРедактиране