Отваря главното меню

Философски факултет (Софийски университет)

Кампус Изток на Философския факултет

Философският факултет е сред най-големите звена в структурата на Софийски университет „Св. Климент Охридски“. В осем специалности се обучават над 3000 студенти в три академични направления – бакалавър, магистър и доктор.

Специалност Философия се преподава в университета от създаването му през 1888 г. През 1951 г. е обособен Философско-исторически факултет с три основни катедри – Философия, История и Педагогика. През 1972 г. Историческият факултет се отделя като самостоятелно звено, а в рамките на Философския факултет е основана катедра по психология. Оттогава факултетът съществува под това име, а по-късно – през 1986 г. – от него се отделя и катедрата по педагодика и така се формира Педагогическият факултет. От 1976 до 1998 г. се основават шест нови специалност и понастоящем във факултета се подготвят специалист по философия, психология, социология, политология, културология, библиотечно-информационни науки, публична администрация и европеистика.

РъководствоРедактиране

  • проф. д-р Димитър Денков, декан
  • проф. дфн Оля Харизанова, Дистанционно обучение, докторанти, СДК, постдокторанти
  • проф. д.пс.н. Соня Карабельова, Учебна дейност – магистри, международна, проектна и научноизследователска дейност; програми за мобилност на студенти и преподаватели
  • доц. д-р Калоян Харалампиев, Учебна дейност – бакалаври, стопанска дейност и материална база; информационно и административно обслужване; общи акредитационни процедури


Външни препраткиРедактиране

ВъзпитанициРедактиране