Горенци

Уикимедия пояснителна страница

Горенци може да се отнася за:

  • Горенци, село в община Дебърца, Република Македония;
  • Горенци, село в община Вапа, Република Македония;
  • Горенци, днес Корисос, село в дем Костур, Гърция;
  • Горенци, днес Кали Вриси, село в дем Просечен, Гърция;
  • Горицко, наричано и Горенци, днес Аграпида, село дем Суровичево, Гърция.
  • Дутлия, наричано и Горен и Горенци, днес Елеонас, село в дем Сяр, Гърция;
Символ, обозначаващ пояснителна страница Тази пояснителна страница насочва към статии със сходни заглавия.
Ако сте дошли тук чрез някаква вътрешна препратка, може да я промените така, че да сочи направо към подходящата статия.