В астрономията деклинацията (dec) е една от двете координати в екваториалната координатна система. Деклинацията е сравнима с географската ширина, проектирана на небесната сфера и се измерва в градуси спрямо небесния екватор. Точки на север от небесния екватор имат положителна деклинация, а тези на юг – отрицателна.

Прието е знакът „+“ да се изписва за положителни стойности.

Небесен обект преминаващ през зенита има деклинация, равна по абсолютна стойност на ширината на наблюдателя (северна или южна). Обекти с деклинация, по-висока от , където е географската ширина, са видими през целия звезден ден. Такива звезди се наричат околополюсни (незалязващи).

Променлива деклинация

редактиране

Деклинацията на всички небесни обекти се променя с различна продължителност на периода.

Деклинацията на Слънцето е ъгълът, сключен между неговите лъчи и равнината на земния екватор. Поради запазването на ъгъла между земната ос на въртене и орбиталната равнина, слънчевата деклинация се изменя с период от една година.

Когато проекцията на земната ос върху орбиталната равнина съвпадне с правата минаваща през центъра на Земята и Слънцето (лятно или зимно слънцестоене), ъгълът между лъчите на Слънцето и равнината на земния екватор достига максималната си стойност от 23°27' при лятно слънцестоене и минималната стойност от -23°27' при зимно слънцестоене. Когато проекцията е перпендикулярна, то Земята се намира в период на равноденствие и деклинацията на Слънцето на екватора е 0°.

Поради ниския ексцентрицитет на земната орбита, за деклинацията на Слънцето може да се използва следното приближение:

  при ъгъл в градуси

  при ъгъл в радиани

където   е поредният ден от началото на календарната година.

Виж също: Уравнение на астрономическото време

 
Диаграма показваща как пътят на Слънцето през небесната сфера се изменя с промяната на деклинацията по време на една година.

Луната също преминава през годишни цикли с максимална деклинация в зимата на северното полукълбо и минимална през лятото. Тя преминава и през допълнителен 19-годишен цикъл на вариация на максималната деклинация от +28°35' до +18°18' и на минималната от -18°18' до -28°35'.

Звездите запазват деклинацията със сравнително добра точност в рамките на една година, но в дългосрочен план се наблюдава движение което може да достигне до няколко градуса на век.

Вижте също

редактиране