Делтаедърът е многостен, чийто всички стени са равностранни триъгълници. Името му идва от гръцката буква Δ (делта), с която се означават равностранните триъгълници.

Изпъкнали делтаедриРедактиране

Правилни делтаедри
Картинка Име Стени Ръбове Върхове Връхни конфигурации Група симетрия
  тетраедър 4 6 4 4 × 33 Td, [3,3]
  октаедър 8 12 6 6 × 34 Oh, [4,3]
  икосаедър 20 30 12 12 × 35 Ih, [5,3]
Джонсънови делтаедри
Картинка Име Стени Ръбове Върхове Връхни конфигурации Група симетрия
  триъгълна дипирамида 6 9 5 2 × 33
3 × 34
D3h, [3,2]
  петоъгълна дипирамида 10 15 7 5 × 34
2 × 35
D5h, [5,2]
  скосен дисфеноид 12 18 8 4 × 34
4 × 35
D2d, [2,2]
  триувеличена триъгълна призма 14 21 9 3 × 34
6 × 35
D3h, [3,2]
  квадратна завъртяноудължена дипирамида 16 24 10 2 × 34
8 × 35
D4d, [4,2]

Нестрого изпъкнали случаиРедактиране

Съплоски делтаедри
Картинка Име Стени Ръбове Върхове Връхни конфигурации Група симетрия
  Увеличен осмостен
Увеличение
1 tet + 1 oct
10   15 7 1 × 33
3 × 34
3 × 35
0 × 36
C3v, [3]
4  
3  
12
  Триъгълен трапецоедър
Увеличение
2 tets + 1 oct
12   18 8 2 × 33
0 × 34
6 × 35
0 × 36
C3v, [3]
6   12
  Увеличение
2 tets + 1 oct
12   18 8 2 × 33
1 × 34
4 × 35
1 × 36
C2v, [2]
2  
2  
2  
11 7
  Триъгълен фрустум
Увеличение
3 tets + 1 oct
14   21 9 3 × 33
0 × 34
3 × 35
3 × 36
C3v, [3]
1  
3  
1  
9 6
  Удължен осмостен
Увеличение
2 tets + 2 octs
16   24 10 0 × 33
4 × 34
4 × 35
2 × 36
D2h, [2,2]
4  
4  
12 6
  Тетраедър
Увеличение
4 tets + 1 oct
16   24 10 4 × 33
0 × 34
0 × 35
6 × 36
Td, [3,3]
4   6 4
  Увеличение
3 tets + 2 octs
18   27 11 1 × 33
2 × 34
5 × 35
3 × 36
D2h, [2,2]
2  
1  
2  
2  
14 9
  Ръбослят двадесетостен 18   27 11 0 × 33
2 × 34
8 × 35
1 × 36
C2v, [2]
12  
2  
22 10
  Триъгълен бифрустум
Увеличение
6 tets + 2 octs
20   30 12 0 × 33
3 × 34
6 × 35
3 × 36
D3h, [3,2]
2  
6  
15 9
  Триъгълна купола
Увеличение
4 tets + 3 octs
22   33 13 0 × 33
3 × 34
6 × 35
4 × 36
C3v, [3]
3  
3  
1  
1  
15 9
  Триъгълна дипирамида
Увеличение
8 tets + 2 octs
24   36 14 2 × 33
3 × 34
0 × 35
9 × 36
D3h, [3]
6   9 5
  Шестоъгълна антипризма 24   36 14 0 × 33
0 × 34
12 × 35
2 × 36
D6d, [12,2+]
12  
2  
24 12
  Пресечен тетраедър
(Триангулиран пресечен тетраедър)
Увеличение
6 tets + 4 octs
28   42 16 0 × 33
0 × 34
12 × 35
4 × 36
Td, [3,3]
4  
4  
18 12
  Четириделен кубоктаедър
Октаедър
Увеличение
8 tets + 4 octs
32   24 18 0 × 33
12 × 34
0 × 35
6 × 36
Oh, [4,3]
8   12 6

Звездовидни делтаедриРедактиране

 
Голям икосаедър
(20 пресичащи се триъгълника)
 
Звездовиден октаедър
(24 триъгълника)
 
Изкопан додекаедър
(60 триъгълника)
 
Тороиден делтаедър
(48 триъгълника)

Вижте същоРедактиране