Демирхисарски заговор

Демирхисарският заговор или Бърсячката буна (на сръбски: Буна у Демир Хисару или Брсјачка буна) е опит за бунт на българското население в югозападна Македония против властта в Османската империя, след като е взето решението на Берлинския конгрес Македония да остане под турска власт. Според някои автори заговорът обхваща териториите между градовете Крушево, Битоля и Прилеп, като е потушено след 6 месеца[1] през пролетта на 1881 година.[2] Други автори разглеждат събитията, свързани с бунта, като част от Охридското съзаклятие и разкриват връзките на въстаническите водачи от различните части на Западна Македония с Охридския революционен комитет и с Натанаил Охридски.[3]

Демирхисарски заговор
Сръбско-турски войни
Информация
Период14 октомври 1880 – 22 април 1881

След края на Руско-турската война (1877-1878) положението в Македония се влошава. От загубените османски територии към Македония се стича бежанска вълна на мюсюламнското население, а албанските разбойници се активизират в западните дялове на областта. След потушаването на Кресненско-Разложкото въстание в Македония се завръщат доброволческите чети, участвали във въстанието и предхождащата го война. Стефан Петревски от Лубще се връща в родния си край с чета поречани подготвена в Турну Северин, в която влиза и Мицко Кръстев. След него Димитър Чакрев с чета от 9 души пристига в Прилепско от Кюстендил. През 1880 година се свързва с организаторите на заверата на Ангел Танасков Церанец в Крушево поп Христо, Никола Ковачот и Христо Карев, баща на Ташко Карев. Те изработват план, за който трябва да съберат пари, оръжие и провизии в Долно Дивяци, където да се съсредоточат и всички местни чети.

Заговорниците правят връзка с организаторите на Охридскота съзаклятие, което подготвя за въстание областта между Охрид, Битоля и Кичево. Бунтът започва на 14 октомври 1880 година (Петковден)[4] в църквата „Свети Илия“ във Велмевци. Като организатори се изтъкват бивши опълченци и местни четници като Илия Делия, Ангел Танасков, Христо Костадинов, Стефан Петревски, Кузман Петревски и други. Започва организирането прочистване на турски и албански разбойници, като в село Лубще се създават общо две чети, които действат успешно в Поречие. През пролетта на 1881 година турските власти разкриват и залавят ръководителите на бунтовете в Охридско и Крушевско, а до началото на 1882 година разпръскват и всички чети. В Битоля е сформиран военен съд, който осъжда четирима ръководители на по 101 години затвор, девет други на по 15 години заточение, а шестима са освободени поради липса на доказателства. Общо над 80 души са осъдени по време на процесите,[5] а други около 700 пострадват.[6][7]

  1. Georgevitch, T.R. Macedonia, Forgotten Books, стр.183.
  2. Гиза, Антони. Балканските държави и Македонския въпрос, Македонски Научен Институт ­ София, 2001
  3. Църнушанов, Коста. Охридското съзаклятие: предшественици, вдъхновители и дейци, Национален съвет на ОФ, 1966, с. 10, 127-128, 129-132, 150-152, 182.
  4. Краков, Станислав. Пламен Четништва, КИЗ Хипнос, Белград, 1990, стр. 37.
  5. Историја на македонскиот народ, книга втора, издава нип Нова Македонија - заедница за издавачка дејност, книги, периодика и публицистика - Скопје, Скопје, 1969 година
  6. „Охрид низ историята“ Архив на оригинала от 2012-02-19 в Wayback Machine., взето от www.ohrid.org.mk на 14.05.2012 г.
  7. Майски, Никола Киров. Крушово и борбитѣ му за свобода. София, печ. „Стопанско развитие“, 1935. с. 12-13.