Димитър Хоматиан

охридски архиепископ

Димитър Хоматиан (на гръцки: Δημήτριος ό Χωματιανος, Димитриос о Хоматианос) е византийски архиерей, писател и канонист, архиепископ на Охридската българска архиепископия, титулуващ се „архиепископ на Първа Юстиниана и на цяла България“ около 1216 – 1234 година.

Димитър Хоматиан
Δημήτριος Χωματιανος
охридски архиепископ
Роден
1165 г.
Починал
Религияправославие
Плащаница с изображението на Света Богородица Знамение, дарена от император Теодор Комнин на архиепископ Димитър Хоматиан около 1224 година. Коприна, златни и сребърни нишки. Национален исторически музей, София

Биография

редактиране

Димитър Хоматиан е роден през 1165 година[1] в епископия Хомата в Ликия, Мала Азия. Дълго време е хартофилакс на Охридската архиепископия. След превземането на Охрид от епирския деспот Теодор Комнин в края на 1216 г. е избран за архиепископ. Опитва да утвърди Охридската архиепископия като патриаршия на Епирското деспотство. Този опит се проваля след битката при Клокотница през 1230 година.[2] Димитър Хоматиан остава на охридски архиепископ и след присъединяването на Охрид към България през 1230 година, като е запазена негова кореспонденция от този период със солунския деспот Мануил Дука Комнин. Димитър Хоматиан се ползва с голям авторитет като юрист и до него често се допитват по правни въпроси архиереи и владетели от съседни на диоцеза му области. Предполага се, че умира през 1234 година или малко по-късно.[3]

Книжовна дейност

редактиране

Димитър Хоматиан е авторитет в областта на църковното и гражданско право, като през XVI век Максим Грък го включва сред петте най-значими тълкуватели. Повечето му текстове, запазени до наши дни, са писма до висши църковни и държавни служители, сред които деспот Теодор Комнин и крал Стефан Първовенчани, както и различни съдебни и административни актове.[4]

Източници

редактиране
 1. Георгиев, Емил. Люлка на старата и новата българска писменост. София, ДИ Народна просвета, 1980. с. 82.
 2. Цийман, Даниел. Архиепископията в Охрид по времето на Епирското деспотство (1204 – 1230), Македонски преглед, година XLІII, 2020, кн. 3, с. 10, 20.
 3. Снегаров, Иван. История на Охридската архиепископия, т.1. Второ фототипно издание. София, Академично издателство „Марин Дринов“, 1995, [1924]. с. 207 – 210.
 4. Снегаров, Иван. H.  История на Охридската архиепископия, т.1. Второ фототипно издание. София, Академично издателство „Марин Дринов“, 1995, [1924]. с. 274 – 280.

Литература

редактиране
 • G. Rallis and M. Potlis, Demetrios Chomatenos // Syntagma tōn theiōn kai ierōn kanonōn, vol 5 (Athens, 1855) pp. 430 – 434
 • Dusan Ruzic, Die Bedeutung des Demetrios Chomatianos für die Gründungsgeschichte der serbischen Autokephalkirche Jena (G. Neuenhahn), 1893
 • Марин Дринов, О некоторых трудах Димитрия Хоматиана, как историческом материале // Византийский временник, СПб. 1894 и 1895 г.
 • П. Ников, Принос към историческото изворознание на България и към историята на Българската църква // Списание на БАН, ХХ, 1921, с. 51 – 59
 • G. Prinzing, Sozialgeschichte der Frau im Spiegel der Chomatenos-Akten // Jahrbuch der österreichischen Byzantinistik 32.2. 1982, pp. 452 – 62
 • Александър Милев, „Димитър Хоматиан“ // Кирило-методиевска енциклопедия, т. 1, София 1985, с. 584 – 585
 • Ю.Я. Вин, Право предпочтения в освещении Димитрия Хоматиана (XIII в.) // Право в средневековом мире. Отв. ред. О.И. Варьяш, РАН, ИВИ, М., 1990, c. 85 – 125
 • Ruth Macrides, Bad historian or good lawyer? Demetrios Chomatenos and novel 131' // Dumbarton Oaks Papers 46 (1992), pp. 162 – 176
 • Ю.Я. Вин, Судьба славянской семьи глазами охридского архиепископпа Димитрия Хоматиана: Опыт историко-психологического исследования // Славяне и их соседи: Сб. ст./ РАН. ИСБ, М., 1996. Вып. 6: Греческий и славянский мир в средние века и раннее новое время, с. 109 – 118
 • Gerhard Podskalsky, Zwei Erzbischöfe von Achrida (Ochrid) und ihre Bedeutung für die Profan- und Kirchengeschichte Mazedoniens: Theophylaktos und Demetrios Chomatenos // La spiritualité de l'univers byzantin dans le verbe et l'image (FS E. Voordeckers), Turnhout 1997, 239 – 252 (= Two Archbishops of Achrida (Ochrid) and their significance for Macedonia's secular and church history: Theophylaktos and Demetrios Chomatenos, in: Byzantine Macedonia – Identity, Image and History (Byzantina Australiensia 13), Melbourne 2000, pp. 139- 148)
 • G. Prinzig, A Quasi Patriarch in the State of Epiros: The autocephalous archbishop of Boulgaria (Ohrid) Demetrios Chomatenos. – Зборник радова Византолошког института, 41, 2004, 165 – 182
 • Илиев, И. Димитър, по Божия милост архиепископ на Първа Юстиниана и на цяла България. – Исторически преглед, 60, 2004, кн. 1 – 2, 3 – 38

Външни препратки

редактиране
Йоан Каматир охридски архиепископ
(1216 – след 1234)
Йоаникий