Емблема за пояснителна страница Вижте пояснителната страница за други значения на Дипол.

Серия статии на тема
Класическа електродинамика
CoulombsLaw.svg
Електричество Магнетизъм Електромагнетизъм
Земното магнитно поле е магнитен дипол.

Във физиката има два вида диполи — електрически и магнитен. Електрическият дипол е разделен на положителен и отрицателен заряд. Най-простият пример за такъв дипол са двойка електрически заряди равни по големина и противоположни по знак, разделени от малко разстояние. Постоянен електрически дипол е електретът. Освен електрически има и магнитен дипол, който представлява затворена циркулация на електричен ток. Най-простият пример за такъв дипол е намотка от тел, по която тече постоянно ток.