Момент на сила

(пренасочване от Въртящ момент)
Вижте пояснителната страница за други значения на Момент.

Серия статии на тема
Класическа механика
Импулс  · Сила  · Енергия  · Работа  · Мощност  · Скорост  · Ускорение  · Инерционен момент  · Момент на сила  · Момент на импулса

Момент на сила, наричан също въртящ момент или само момент, е физична величина, изразяваща въздействието на сила върху въртяща се система, разположена на разстояние от нейната ос на въртене. Моментът е равен на произведението от големината на силата и разстоянието от нейното направление до оста на въртене. Това разстояние се нарича рамо на момента. Тази зависимост може да се представи и като векторно произведение на силата, действаща в дадена точка, и радиус-вектора на точката:[1]

В Международната система единици SI моментът се измерва в нютон-метри (N·m).

Извършваната от момента на силата работа W (в джаули) се пресмята така:

,

където M е моментът в нютон-метри, ω е ъгловата скорост в радиани за секунди, а t е времето на действие на момента в секунди.

Въртящият момент е важна характеристика на всички видове двигатели.

Източници редактиране