Дуализъм

Уикимедия пояснителна страница

Дуализъм е понятие, с което се обозначават философски или религиозни системи, които съдържат дихотомия между материя и дух или между добро и зло. То може да се отнася до областите на философията или сравнителното религиознание:

Вижте същоРедактиране

  Тази пояснителна страница насочва към статии със сходни заглавия.
Ако сте дошли тук чрез някаква вътрешна препратка, може да я промените така, че да сочи направо към подходящата статия.