Отваря главното меню
Егида върху Атина Лемноска на древногръцкия скулптур Фидий, представена от отливка намираща се в Пушкинския музей

Егида произлиза от древногръцката дума "αἰγίς" [айгис] (новогръцки αιγίδα [егида]) – така в древна Гърция се е наричала козята кожа, и по аналогия така се е наричал щитът (бронята) от козя кожа.

С козя кожа древните Гърци са покривали голотата си, а също са я използвали в средствата за лична отбрана, тъй като подплатяването на щитовете с козя кожа е осигурявало допълнителна защита. Егида се е наричал и щитът на Зевс, който е бил изработен от бог Хефест от кожата на козата Амалтея, с млякото на която е израсъл Зевс. Хефест украсил щита с прекрасни релефи. Само в извънредни случаи Зевс давал щита на най-любимите си деца – богинята Атина и бог Аполон. Поетът Омир нарича Зевс "αἰγίοχος" точно защото държал егида-щит от козя кожа.

При сраженията си с Титаните Зевс използвал щита за да се защити. Първоначално козята кожа била украсявана със змии като ресни, тогава била главният символ на Зевс и на Атина. По-късно егидата се превърнала в броня от кожени плочки, като не служела само за отбрана, но и за нападение. За тази цел в средата ѝ била поставена главата на Горгона Медуза, вкаменяваща всички, които я погледнели. През историческата епоха егидата станала знак за божествената сила, с която били облечени царете и императорите на Рим.

Други значения

Метафорично днес думата означава грижа, покровителство и често се използва в израза "под егидата на ..." със значение "под патронажа на ...", "под покровителстото на ...".

Егида (гр. Αιγίδα) се нарича и бялото петно върху роговицата на окото.