Едносъставно просто изречение

При едносъставните прости изречения предикативното отношение е изразено само в една част, тоест състоят се или само от подлог, или само от сказуемо. В зависимост от това коя главна част на изречението изразява предикативното отношение едносъставните прости изречения биват два вида:

  • Сказуемно-безподложни едносъставни прости изречения – предикативното отношение се изразява от сказуемото. Например: „Съмна се.“
  • Подложно-безсказуемни едносъставни прости изречения – предикативното отношение се изразява от подлога. Например: „Тих вятър.“

Вижте същоРедактиране