Едносъставно просто изречение

Едносъставно просто изречение е такова просто изречение,
в което липсва групата на подлога или групата на сказуемото, или и двете.

Едносъставните прости изречения са няколко вида: [1]

  • Едносъставни глаголни изречения — имат само група на сказуемото.
    Пример: Скоро се съмна.
  • Едносъставни именни изречения — имат само група на подлога.
    Пример: Тих вятър, прохлада.
  • Неразчленими прости изречения — нямат нито подлог, нито сказуемо.
    Примери: Да. Не. А? Ох!

Източници редактиране

  1. Петър Пашов, Практическа българска граматика, София, 1989 г., стр. 240–244.