Елаците – Мед

рудодобивно предприятие в България

„Елаците – Мед“ АД е българско рудодобивно предприятие със седалище в Мирково, Пирдопско, част от групата „Геотехмин“ на Цоло Вутов.[3] То е едно от най-големите добивни предприятия в страната, като през 2022 година има приходи от 776 млн. лева, печалба след облагане с данъци от 282 млн. лева и 2050 служители.[4][5]

Елаците – Мед
ТипАкционерно дружество
Индустриядобив на руди на цветни метали
Основаване1952 г.
СедалищеМирково, България
Служители2050[1]
Годишни приходи775,564 млн. лв. (2022 г.)[2]
Чиста печалба282,464 млн. лв. (2022 г.)[2]
Общо активи761,732 млн. лв. (31 декември 2022 г.)[2]
Карта Местоположение

Основната му дейност е разработването на находището на медно-порфирни златосъдържащи руди от находището „Елаците“ в Етрополската планина, над град Етрополе. Рудата се добива по открит способ и се транспортира с гумено-транспортна лента през тунел в обогатителен комплекс край Мирково. Крайният продукт е меден концентрат с 22% съдържание на мед, основната част от който се преработва от завода на „Аурубис България“ в Пирдоп.[4] В технологичния процес като страничен продукт се произвеждат и малки количества инертни материали.[4] Отпадъкът се складира в отпадъкохранилище „Бенковски 2“. От 2010 година предприятието извършва и добив на доломитен скален материал от находището „Миал“ край Мирково.[4]

Медното находище „Елаците“ е първоначално разработено през 1952 – 1956 година и се превръща в най-големият меден рудник на Балканския полуостров. Изграденият около него Минно-обогатителен комбинат „Елаците“ е приватизиран през август 1999 година. С големия брой заети и високите нива на заплащане „Елаците – Мед“ играе ключова роля в икономиката на общините Етрополе, Златица, Мирково, Чавдар и Челопеч.[5]