Електролитите са вещества с йонна или силно полярна ковалентна химична връзка, които във воден разтвор или в стопилка се дисоциират на йони. Разтворите им показват значително отклонение от законите за разредени разтвори на Раул, Бекман и Ван Хоф. Електролити са киселините, основите и солите.

Видове електролитиРедактиране

Съществуват три вида електролити – киселини, основи и соли. Различните теории в киселинно-основната химия определят различни видове електролити – според теориите на Арениус, Брьостед–Лоури и Люис.

Физиологично значениеРедактиране

В областта на физиологията, основните йони на електролити са натрий (Na+), калий+), калций (Са2+), магнезий (Mg2+), хлорид (CI-), хидрогенфосфат (HPO42−), и хидрогенкарбонат (HCO3-).

Вижте същоРедактиране