Емулсия се нарича смес от две взаимно несмесващи се течности – например зехтин и вода. Тя е дисперсна система с течна дисперсна среда и течна дисперсна фаза.

Емулсиите обикновено са мътни на вид и разсейват светлината. Например при смесване на оцет и олио (при правене на домашна салата) се получава емулсия. Ако се разклати силно, двете течности се смесват временно, но след това постепенно се отделят отново. Емулсиите намират приложение в козметиката и фотографията. Намира и голямо приложение в строителството, например емулсия от вода и машинно масло за смазване кофражните форми преди всяка употреба.

В пътното строителство под емулсия се разбира система от горещи свързващи вещества (най-често битум) и система вода + добавките (емулгатор). Емулгаторът е глинен, бариев или сапунен разтвор, които в състава на емулсията имат временен характер.

Смес Еднородни
(хомогенни)
Нееднородни
(хетерогенни)
твърдо + твърдо сплав:
месинг
стомана
чугун
смес от сол и захар
смес от захар и сух ориз
почва
пясък на морския бряг
гранит
твърдо + течно разтвор (ненаситен, наситен):
захарен разтвор
солена вода (морска вода)
мръсна вода
емулсия или колоид (мляко, майонеза)
твърдо + газ няма облак от прах
дим (цигарен)
течно + течно алкохолни напитки смес от олио и вода
течно + газ природни води
киселинен дъжд (азотен, серен)
мъгла
пяна
газ + газ въздух (чист) няма

Вижте също редактиране