Епиграф (литература)

Епиграфът е кратък цитат, изведен от автора в началото на произведението му. Епиграфът като цитат от чужд текст разчита на авторитета на чуждия текст, пренася ценността на цитираната творба и престижа на нейния автор върху цитиращото произведение[1]. Епиграфите увеличават възможностите на автора за морално въздействие, за предварително внушаване на идеята като формула, подготвяща читателя за същността на творбата[2].

ПримериРедактиране

Вижте същоРедактиране

ИзточнициРедактиране

  1. Паратекст и смисъл във Вазовата „Епопея на забравените“, Снежана Великова, Страшимир Цанов
  2. Радев, И., Българската литература на XIX век. От анонимност към авторство, В.Търново, 2002.