Закон (пояснение)

Уикимедия пояснителна страница

Закон може да се отнася до:

  • В науката природен закон, емпиричен закон или принцип, или физически закон е правило, описващо нормално или повтарящо се взаимоотношение между наблюдаваните явления.
Символ, обозначаващ пояснителна страница Тази пояснителна страница насочва към статии със сходни заглавия.
Ако сте дошли тук чрез някаква вътрешна препратка, може да я промените така, че да сочи направо към подходящата статия.