Закон (пояснение)

Уикимедия пояснителна страница

Закон може да се отнася до:

  • В науката природен закон, емпиричен закон или принцип, или физически закон е правило, описващо нормално или повтарящо се взаимоотношение между наблюдаваните явления.
Тази пояснителна страница насочва към статии със сходни заглавия.
Ако сте дошли тук чрез някаква вътрешна препратка, може да я промените така, че да сочи направо към подходящата статия.