Замърсяване на въздуха

Време
Част от поредицата за природата
Сезони
Пролет · Лято · Есен · Зима

Сух сезон · Дъждовен сезон

Бури

Ураган · Торнадо · Циклон
Мълния · Тропическа буря ·
Тайфун · Тропически циклон ·
Виелица · Леден дъжд  · Мъгла
Пясъчна буря · Огнена стихия · Вихър ·

Валежи

Сняг · Суграшица · Градушка
Снежни зърна · Леден дъжд · Скреж
Слана · Дъжд · Ръмеж
Роса · Поледица

Други

Метеорология · Климат
Метеорологична прогноза за времето
Замърсяване на въздуха · Облак

 п  б  р 
Замърсяване на въздуха от химична фабрика

Замърсяването на въздуха представлява внасянето на нови, нехарактерни за атмосферния въздух химични, механични или биологични вещества[1], както и промяната на тяхната средногодишна концентрация. Тези вещества нанасят вреди на живите организми или щети на околната среда. Замърсяването на въздуха започва да играе важна роля, да оказва силно влияние и да придобива значение след индустриалната революция.

ПричиниРедактиране

Стремителното нарастване на броя на населението на Земята, научно-техническият прогрес и въоръжаването коренно променят ситуацията на планетата в последните 100 години. Антропогенното влияние върху биосферата се засилва все повече.

Основни замърсителиРедактиране

Веществата, които са най-чести замърсители на въздуха, са:

 • Въглероден диоксид е газ без цвят, но с леко възкисел мирис и вкус. Въглеродният диоксид се разтваря по-добре във водата в сравнение с въглеродния оксид;
 • Въглероден оксид с формула CO е безцветен газ без мирис, токсичен. Получава се при непълното изгаряне на въглища, природен газ и дървесни материали. Автомобилите също произвеждат въглероден оксид;
 • Въглеводороди;
 • Алдехиди;
 • Радиоактивни вещества и тежки метали;
 • Серен диоксид – Серният диоксид е безцветен газ с формула SO2, който е продукт от вулканични изригвания и различни индустриални процеси. Обикновено при изгарянето на въглища и петрол се отделя серен диоксид. По-нататъшно обогатяване с кислород и реакции с вода водят до получаването на H2SO4 (сярна киселина) и киселинни дъждове;
 • Азотни оксиди, особено азотният диоксид, с формула NO2, е отровен газ с остра задушлива миризма и кафяво-червен цвят. Разтваря се добре във вода.

В България основните замърсители в зависимост от района са прах, серен диоксид, азотни оксиди, оловни аерозоли, амоняк, фенол, сероводород и други. Тъй като в столицата София е съсредоточена голяма част от промишлеността, както и 17% от населението, замърсеността на въздуха е твърде висока.[2][3]

Основни източници на замърсяване на въздухаРедактиране

 
Основните източници на замърсяване на въздуха

Естествени източнициРедактиране

 • Вулканични изригвания;
 • Горски пожари;
 • Процесът на гниене и дишането на хората и животните;
 • Процеси под земната повърхност.

Замърсители – човешка дейност – източнициРедактиране

 • Моторни превозни средства – автомобили, самолети, плавателни съдове;
 • Електрически централи, заводи, фабрики и други промишлени предприятия;
 • Горене на дървесни маси за отопление;
 • Петролни станции;
 • Органични отпадъци, които освобождават метан;
 • Химични, биологични и ядрени оръжия.

Влияние върху околната средаРедактиране

 
Замърсяване от дизелов двигател. Емисиите от моторните превозни средства са сред най-големите фактори за замърсяване на въздуха

Въглеродният оксид е отровен и вдишан в големи количества може да предизвика задушаване или смърт. Серният оксид и азотният оксид също са отровни газове. Въглеродният диоксид в по-големи дози затруднява дишането на животните и човека. Натрупването на този газ в атмосферата води и до общо затопляне на планетата (парников ефект).

В селищата с интензивно движение на автомобили и на други места, където се изгарят горива, въздухът съдържа големи количества въглероден диоксид, въглероден оксид и други замърсяващи газове, които представляват заплаха за здравето на хората.

Въздух, замърсен с азотен оксид и серен оксид, се разтваря добре в малките водни капчици, образуващи облаците, от което следват киселинни дъждове, които поразяват растенията, разяждат металите, разрушават скалите, сградите, паметниците на културата. Когато такива дъждове паднат над реки и езера, загиват част от животните в тях.

Най-замърсените градове в света[4]Редактиране

Прахови частици,
μg/m³ (2004)
Град
169 Кайро, Египет
150 Делхи, Индия
128 Калкута, Индия
125 Тиендзин, Китай
123 Чунцин, Китай
109 Канпур, Индия
109 Лакнау, Индия
104 Джакарта, Индонезия
101 Шънян, Китай

ИзточнициРедактиране

 1. Замърсяване на въздуха, Грийн Фючър Юръп ООД
 2. Замърсяването на въздуха, Русенски университет
 3. Рекордно замърсяване на въздуха в София, Епохални времена, 23 януари 2008 година
 4. World Bank Statistics