Замърсяване на въздуха

и биологични вещества, които не влизат в естествения му състав, или количеството на съставка, съдържаща се в естествения му състав е прекомерно високо.[1] Думата „замърсяване“ отразява факта, че тези вещества в една или друга степен са вредни за животинския и растителния свят.

Замърсяване на въздуха от химична фабрика

От началото на 2019 г. Световната здравна организация определя замърсяването на въздуха като най-голямата екологична заплаха за общественото здраве.[2]

Причини за замърсяването на въздуха редактиране

Замърсяването на въздуха се причинява от два вида източници: замърсяване, причинено от човека, тоест причинено от индустриализация, транспорт и други и замърсяване от природни явления като вулканични изригвания, природни пожари и други. Антропогенното влияние върху биосферата се засилва все повече.

Основни замърсители на въздуха редактиране

Веществата, които са най-чести замърсители на въздуха, са:

 • Въглероден диоксид е газ без цвят и мирис. Въглеродният диоксид се разтваря по-добре във водата в сравнение с въглеродния оксид;
 • Въглероден оксид с формула CO е безцветен газ без мирис, токсичен. Получава се при непълното изгаряне на въглища, природен газ и дървесни материали. Автомобилите също произвеждат въглероден оксид;
 • Въглеводороди;
 • Алдехиди;
 • Радиоактивни вещества и тежки метали;
 • Серен диоксид – Серният диоксид е безцветен газ с формула SO2, който е продукт от вулканични изригвания и различни индустриални процеси. Обикновено при изгарянето на въглища и петрол се отделя серен диоксид. По-нататъшно обогатяване с кислород и реакции с вода водят до получаването на H2SO4 (сярна киселина) и киселинни дъждове;
 • Азотни оксиди, особено азотният диоксид, с формула NO2, е отровен газ с остра задушлива миризма и кафяво-червен цвят. Разтваря се добре във вода.

Основни източници на замърсяване на въздуха редактиране

 
Схематичен чертеж, причини и последици от замърсяването на въздуха: (1) парников ефект, (2) прахови частици, (3) повишена ултравиолетова радиация, (4) киселинен дъжд, (5) увеличаване на концентрациите на озон, (6) увеличаване на нивата на азотен оксид

Естествени източници редактиране

 • Вулканични изригвания;
 • пожари;
 • Процесът на гниене и дишането на хората и животните;
 • Процеси под земната повърхност.

Замърсители – човешка дейност – източници редактиране

 • Моторни превозни средства – автомобили, самолети, плавателни съдове;
 • Електрически централи, заводи, фабрики и други промишлени предприятия;
 • Горене на дървесни маси за отопление;
 • Петролни станции;
 • Органични отпадъци, които освобождават метан;
 • Химични, биологични и ядрени оръжия.

Щети за здравето от замърсяването на въздуха редактиране

 
Замърсяване от дизелов двигател. Емисиите от моторните превозни средства са сред най-големите фактори за замърсяване на въздуха

Въглеродният оксид е отровен и вдишан в големи количества може да предизвика задушаване или смърт. Серният оксид и азотният оксид също са отровни газове. Въглеродният диоксид в по-големи дози затруднява дишането на животните и човека. Натрупването на този газ в атмосферата води и до общо затопляне на планетата (парников ефект).

В селищата с интензивно движение на автомобили и на други места, където се изгарят горива, въздухът съдържа големи количества въглероден диоксид, въглероден оксид и други замърсяващи газове, които представляват заплаха за здравето на хората.

Въздух, замърсен с азотен оксид и серен оксид, се разтваря добре в малките водни капчици, образуващи облаците, от което следват киселинни дъждове, които поразяват растенията, разяждат металите, разрушават скалите, сградите, паметниците на културата. Когато такива дъждове паднат над реки и езера, загиват част от животните в тях.

Замърсяване на въздуха в България и по света редактиране

В България основните замърсители в зависимост от района са прах, серен диоксид, азотни оксиди, оловни аерозоли, амоняк, фенол, сероводород и други. Тъй като в столицата София е съсредоточена голяма част от промишлеността, както и 17% от населението, замърсеността на въздуха е твърде висока.[3][4]

Най-замърсените градове в света[5] редактиране

Прахови частици,
μg/m³ (2004)
Град
169 Кайро, Египет
150 Делхи, Индия
128 Калкута, Индия
125 Тиендзин, Китай
123 Чунцин, Китай
109 Канпур, Индия
109 Лакнау, Индия
104 Джакарта, Индонезия
200 София, България

Вижте също редактиране

Източници редактиране

 1. Замърсяване на въздуха Архив на оригинала от 2010-02-26 в Wayback Machine., Грийн Фючър Юръп ООД
 2. Ten threats to global health in 2019, Световна здравна организация
 3. Замърсяването на въздуха Архив на оригинала от 2010-05-02 в Wayback Machine., Русенски университет
 4. Рекордно замърсяване на въздуха в София Архив на оригинала от 2008-08-02 в Wayback Machine., Епохални времена, 23 януари 2008 година
 5. World Bank Statistics

Външни препратки редактиране