Западен отряд на Гурко

Западният отряд на Гурко е войсково съединение на Действуващата Руска армия в Руско-турската война (1877-1878).

Генерал-лейтенант Йосиф Гурко

Западният отряд на Гурко е формиран на 19 октомври 1877 г. В състава му са включени пристигналите от Русия новомобилизирани части и силите на Кавалерийския корпус. Общия състав е 50 000 офицери и войници и 174 оръдия. Командир е генерал-лейтенант Йосиф Гурко. В средата на ноември е организиран в три отряда:

Основната задача до пленяването на Западната османска армия в Плевен е действие срещу Орханийската армия, като не допуска нейна атака от югозапад срещу руската групировка при Плевен. С енергични действия освобождава Враца и Оряхово. С успеха в битката при Правец отхвърля противника от Орханийското поле, предотвратява опит за противниково настъпление и заема изгодна позиция за преминаване на Арабаконашкия проход в Стара планина.

След превземането на Плевен, състава му е усилен с 34 000 офицери и войници и 144 оръдия. Достига общо 71 000 офицери и войници и 318 оръдия. Новата задача е разгром на Орханийската османска армия и дълбоко проникване в Южна България. Организиран е в три колони и четири отряда. Успешно преминава Стара планина при зимни условия, като предизвиква паника в османското командване и широк международен отзвук. След победата в битката при Ташкесен, превзема София и преследва остатъците от Орханийската армия.

В хода на пролетното прочистване на Тракия, разгромява новата османска войскова формация с командир Сюлейман паша. Настъпва по долината на река Марица. Превзема Пазарджик, Пловдив и развива настъплението в направлението Пловдив - Одрин. В края на войната частите на отряда са до бреговете на Бяло море и при подстъпите на Цариград. Бойната дейност на отряда е със стратегическо значение за победата във войната.

Източници

редактиране
  • Генов Ц. Освободителната война 1877-1878, С., 1978, с. 182-199, 230-235.
  • Георгиев Г. Освободителната война 1877-1878, С., 1986, с. 94.