Захария Манасиева е българска учителка от Македония.

Захария Манасиева
българска учителка
Родена
неизв.
Починала
неизв.

Биография

редактиране

Родена е в централномакедонския български град Прилеп, тогава в Османската империя. Учи при Неделя Петкова.[1] В учебната 1874/1875 година е назначена за втора учителка и помощница на главната учителка Сава Палашева в началното девическото училище в Прилеп,[2][3][4] тъй като ученичките стават към 300 и е трудно за сама учителка да ги ръководи. Училището е разделено на две отделения - горно и долно, като горното е с около 100 ученички и го ръководи Палашева, а долното - Манасиева.[1]

  1. а б Ивановъ, Ил. Учебното дѣло въ гр. Прилепъ и Прилепско // „Илюстрация Илиндень“ XI (9 (109). София, ноемврий 1939. с. 11.
  2. Шалдевъ, Хр. Градъ Прилепъ за своитѣ училища. - В: Сто години ново българско училище въ гр. Прилепъ 1843 - 1943. Скопие, Печатница „Българско дѣло“, 1943. с. 17.
  3. Енциклопедия. Българската възрожденска интелигенция. Учители, свещеници, монаси, висши духовници, художници, лекари, аптекари, писатели, издатели, книжари, търговци, военни.... София, ДИ „Д-р Петър Берон“, 1988. с. 390.
  4. Трайчевъ, Георги. Градъ Прилѣпъ. Историко-географски и стопански прегледъ. София, Печатница „Фотиновъ“ № 1, 1925. с. 138.