Сава Палашева

българска учителка

Елисавета (Сава) Ангелова Палашева е българска учителка от Македония.

Сава Палашева
българска учителка
Родена
Семейство
БащаАнгелко Палашов
СъпругГригор Алексиев

Биография

редактиране

Родена е в централномакедонския български град Велес, тогава в Османската империя в семейството на Ангелко Палашев. Завършва Старозагорското класно девическо училище при Анастасия Тошева. От 1870 година е назначена за главна учителка в началното девическо училище в Прилеп.[1][2][3][4] В учебната 1874/1875 година за помощница на Палашева е назначена Захария Манасиева, тъй като ученичките стават към 300 и е трудно за сама учителка да ги ръководи. Училището е разделено на две отделения - горно и долно, като горното е с около 100 ученички и го ръководи Палашева, а долното - Манасиева.[4][5]

Сава Палашева се жени за прилепчанина Григор Алексиев и работи като учителка дълги години след това.[4]

Вижте също

редактиране
  1. Шалдевъ, Хр. Градъ Прилепъ за своитѣ училища. - В: Сто години ново българско училище въ гр. Прилепъ 1843 - 1943. Скопие, Печатница „Българско дѣло“, 1943. с. 17.
  2. Паскалева, Виржиния. Българката през възраждането. София, Издателство на Отечествения фронт, 1984. с. 145.
  3. Енциклопедия. Българската възрожденска интелигенция. Учители, свещеници, монаси, висши духовници, художници, лекари, аптекари, писатели, издатели, книжари, търговци, военни.... София, ДИ „Д-р Петър Берон“, 1988. с. 493.
  4. а б в Трайчевъ, Георги. Градъ Прилѣпъ. Историко-географски и стопански прегледъ. София, Печатница „Фотиновъ“ № 1, 1925. с. 138.
  5. Ивановъ, Ил. Учебното дѣло въ гр. Прилепъ и Прилепско // „Илюстрация Илиндень“ XI (9 (109). София, ноемврий 1939. с. 11.