Сава Ан. Палашева е българска учителка от Македония.

Сава Палашева
българска учителка
Родена
Семейство
Съпруг Григор Алексиев

БиографияРедактиране

Родена е в централномакедонския български град Велес, тогава в Османската империя. Завършва Старозагорското класно девическо училище при Анастасия Тошева. От 1870 година е назначена за главна учителка в началното девическо училище в Прилеп.[1][2][3][4] В учебната 1874/1875 година за помощница на Палашева е назначена Захария Манасиева, тъй като ученичките стават към 300 и е трудно за сама учителка да ги ръководи. Училището е разделено на две отделения - горно и долно, като горното е с около 100 ученички и го ръководи Палашева, а долното - Манасиева.[4][5]

Сава Палашева се жени за прилепчанина Григор Алексиев и работи като учителка дълги години след това.[4]

Вижте същоРедактиране

БележкиРедактиране

  1. Шалдевъ, Хр. Градъ Прилепъ за своитѣ училища. - В: Сто години ново българско училище въ гр. Прилепъ 1843 - 1943. Скопие, Печатница „Българско дѣло“, 1943. с. 17.
  2. Паскалева, Виржиния. Българката през възраждането. София, Издателство на Отечествения фронт, 1984. с. 145.
  3. Българската възрожденска интелигенция (енциклопедия). София, ДИ „Д-р Петър Берон“, 1988. с. 493.
  4. а б в Трайчевъ, Георги. Градъ Прилѣпъ. Историко-географски и стопански прегледъ. София, Печатница „Фотиновъ“ № 1, 1925. с. 138.
  5. Ивановъ, Ил. Учебното дѣло въ гр. Прилепъ и Прилепско. // „Илюстрация Илиндень“ XI (9 (109). София, ноемврий 1939. с. 11.