Зъбите (на латински: dens, мн. ч. dentes) са многобройни костоподобни образувания в устната кухина, които служат за разкъсване на храната и първичната ѝ механична обработка. При животните служат и като оръжие за защита и нападение. Участват в образуването на звуците от речта.

Постоянните зъби при човека са 32 бр., а временните млечни – 20 бр.

Зъбите се разполагат в два реда – горна зъбна редица (по латералния ръб на двете горночелюстни и резцови кости) и долна зъбна редица (по дорзалния ръб на долната челюст).

При бозайниците има четири основни вида зъби, в зависимост от тяхната преобладаваща функция:

Зъби на куче: 1, 2, 3 - резци, 4 - кучешки зъби, 5 - предкътници, 6 - кътници.
 • резци (на латински: dentes incisivi) – служат за захапване и отрязване/откъсване на хапката;
 • кучешки (на латински: dentes canini) – забиват се в хапката при нейното захващане и служат за задържане, докато тя бъде откъсната. Кучешките зъби са най-добре развити и функционално натоварени при хищниците. При тревопасните животни кучешките зъби липсват или изникват само при мъжкарите.
 • предкътници (на латински: dentes premolares) – служат за механично раздробяване на хапката.
 • кътници (на латински: dentes molares) служат за механично раздробяване на хапката.
  • мъдреци – последните четири кътника при човека се наричат така, защото изникват при завършването на физическото му развитие.

Зъбите са билатерално симетрични органи – броят и местоположението на различните видове зъби от лявата страна на всяка зъбна редица съответства на броя и местоположението на зъбите от дясната страна.

По време на ембрионалното развитие на бозайниците и след раждането им изникват т. нар. млечни или временни зъби – на латински: dentes temporales. В периода между 6 – 7 и 12 – 13 годишна възраст временното съзъбие се замества с постоянно. След 16 – 18 годишна възраст започва пробивът на мъдреците. [1]

Вътрешен строеж на човешки кътник.

Зъбна формула редактиране

Зъбната формула е съкратен начин за записване на броя и видовете временни и постоянни зъби при различните видове, който се ползва от специалисти – биолози, стоматолози, лекари и др.

Разширеният начин за записване на зъбната формула на човека е:

Човек J   C   P   M  

Тя се разчита така:

 • J – резци (dentes incisivi)
  • над дробната черта – в горната зъбна редица отляво (или отдясно) два постоянни, а до изникването им – два млечни (в скоби);
  • под дробната черта – в долната зъбна редица отляво (или отдясно) два постоянни, а до изникването им – два млечни (в скоби);
 • C – кучешки (dentes canini)
  • над дробната черта – в горната зъбна редица отляво (или отдясно) един постоянен, а до изникването му – един млечен (в скоби);
  • под дробната черта – в долната зъбна редица отляво (или отдясно) два постоянни, а до изникването му – един млечен (в скоби);
 • P – предкътници (dentes premolares)
  • над дробната черта – в горната зъбна редица отляво (или отдясно) два постоянни, а до изникването им – два млечни (в скоби);
  • под дробната черта – в долната зъбна редица отляво (или отдясно) два постоянни, а до изникването им – два млечни (в скоби);
 • M – кътници (dentes molares)
  • над дробната черта – в горната зъбна редица отляво (или отдясно) три постоянни;
  • под дробната черта – в долната зъбна редица отляво (или отдясно) три постоянни;
 • = 32 (20) – общият брой на постоянните зъби е тридесет и два, а на временните – двадесет (в скоби).

Съкратеното записване на същата зъбната формула е:

Човек  

Когато не изникват определен вид млечни зъби, не е задължително да се записва 0 на тяхното място. Но ако при някой вид не изниква определен тип постоянни зъби, на мястото му в зъбната формула задължително се изписва 0 или се оставя интервал.

Зъбни формули при някои видове редактиране

 
Строеж на човешки зъб

Кон  

Говедо  

Овца  

Свиня  

Куче  

Котка  

Строеж на зъба редактиране

На зъба ясно се различават три добре обособени части:

 • клинична корона (на латински: calix dentis) – видимата част на зъба;
 • зъбна шийка (на латински: collum dentis) – терминалната част на клиничната корона, завършваща на нивото на гингивалния (венечен) ръб – между короната и корена;
 • корен/и (на латински: radix dentis) – могат да бъдат един или няколко; разполагат се в съответстващо легло (алвеола), в челюстните кости
  • апикален отвор (на латински: foramen apicis dentis) – през него навлизат кръвоносните съдове и нерви, които осъществяват трофичната и сетивна функция на зъба.

Зъбът е изграден от:

Зъби при човека редактиране

Временни (млечни) зъби редактиране

Залагане на зародишите при временните зъби при човека
име на зъба номер на зъба залагане на зъбния зародиш /ембрионална седмица/
Резци I 7 ембрионална седмица
Резци II 7 ембрионална седмица
Кучешки III 8 ембрионална седмица
Кътници IV 7,5 ембрионална седмица
Кътници V 10 ембрионална седмица

Изникване на временните зъби при човека:

Горни временни зъби
име на зъба номер на зъба възраст на изникване
Резци I 8 – 13 месец
Резци II 8 – 13 месец
Кучешки III 16 – 23 месец
Кътници IV 13 – 19 месец
Кътници V 25 – 33 месец
Долни временни зъби
име на зъба номер на зъба възраст на изникване
Резци I 6 – 10 месец
Резци II 10 – 16 месец
Кучешки III 16 – 23 месец
Кътници IV 13 – 19 месец
Кътници V 23 – 31 месец

Постоянни зъби редактиране

Залагане на зародишите на постоянните зъби при човека
име на зъба номер на зъба образуване на зародиш /ембрионален месец/
Първи кътник 6 4 ембрионален месец
Централен резец 1 5 ембрионален месец
Страничен резец 2 5 ембрионален месец
Първи предкътник (лъжеепирско зъбче) 4 Около раждането.
Втори предкътник (епирско зъбче) 5 8 месец
Кучешки 3 5,5 ембрионален месец
Втори кътник 7 9 месец
Мъдреци 8 Най-често към 16 – 18 години, като може да пробиват и години по-късно или изобщо да не пробият.

Изникване на постоянните зъби при човека:

Горни постоянни зъби
име на зъба номер на зъба възраст на изникване
Първи кътник 6 6 – 7 години
Централен резец 1 7 – 8 години
Страничен резец 2 8 – 9 години
Първи предкътник (лъжеепирско зъбче) 4 10 – 12 години
Втори предкътник (епирско зъбче) 5 10 – 12 години
Кучешки 3 11 – 12 години
Втори кътник 7 12 – 13 години
Мъдреци 8 17 – 21 години
Долни постоянни зъби
име на зъба номер на зъба възраст на изникване
Първи кътник 6 6 – 7 години
Централен резец 1 6 – 7 години
Страничен резец 2 9 – 10 години
Първи предкътник (лъжеепирско зъбче) 4 10 – 11 години
Втори предкътник (епирско зъбче) 5 10 – 11 години
Кучешки 3 9 – 10 години
Втори кътник 7 11 – 13 години
Мъдреци 8 17 – 21 години

Посочените данни са средностатистически. Отклонения в пробива на зъбите от 6 до 8 месеца се считат за норма. Съществуват и полови различия. При мъжкия пол се наблюдава по-често забавен пробив.

Хигиена на зъбите редактиране

Оралната среда е изключително богата на микроорганизми. Занемарената устна хигиена и нередовните консултации със специалист – лекар по дентална медицина, са най-честите причини за заболявания на твърдите зъбни тъкани и пародонта. Ежедневно, под действието на микроорганизмите в натрупаната зъбна плака, простите въглехидрати се разграждат до киселини, които причиняват деминерализация на твърдите зъбни тъкани и развитие на кариозен процес. Това задължава редовното почистване и отстраняване на плаковия биофилм по всички зъбни повърхности. Подходящи методи са употребата на твърда четка за зъби, флуорни зъбни пасти, конци за междузъбните пространства, води за изплакване на устата и провеждането на професионална орална хигиена поне 2 пъти годишно. Техниката за почистване на зъбите е от особено значение, както и броят на измиванията, използването на разтвори за изплакване, конци за зъби. Задължителна е подмяната на четката на всеки 3 месеца.

Фази на почистване на устната кухина редактиране

 1. Четката трябва да се постави така, че заострените снопчета да са под ъгъл 45° и почистването трябва да започне от венеца към върха на зъба.
 2. Миенето на върховете на задните зъби трябва да става с кръгови движения.
 3. Вътрешните повърхности се почистват с движения нагоре-надолу.
 4. Заострените снопчета на четката за зъби се използват за почистване на дъвкателните повърхности, като миенето става внимателно напред-назад.
 5. Почистването на езика от основата към върха с помощта на приспособление помага да се отстранят бактериите и човек да се предпази от лош дъх.
 6. Препоръчително е почистването на зъбите с конец веднъж дневно. Това става като конецът се плъзга внимателно нагоре-надолу в междузъбното пространство, за да се отстранят остатъците от храна и плака.
 7. Слюнката премахва повечето патогени в устната кухина. Нощем при събуждане да се отдели слюнка и с езика да се разнесе по горни и долни зъби и венци чак до кътниците. При постоянство това ще излекува възпалени венци.

Вредни храни и напитки за зъбите редактиране

Някои храни и напитки постепенно увреждат зъбите. Не се препоръчват междинни хранения, прекомерна консумация на въглехидрати и продукти с висока киселинност, дъвчащи храни, газирани и подсладени напитки.

 • Дъвчащите бонбони и сушени плодове съдържат захар, която полепва по зъбите. Тя образува кариеси и разваля емайла.
 • Пуканките и чипсът съдържат въглехидрати, които в контакт със слюнката образуват вредната за зъбите глюкоза, а тя създава риск от кариес. В пуканките има неизпукани зърна царевица, които могат да повредят пломбите и по-слабите зъби. Чипсът съдържа видове брашно, които могат да образуват зъбна плака.
 • Вино. Бялото вино намалява здравината на зъбния емайл. Червеното вино не се отразява на здравината на зъбите, но променя цвета им в неприятен сивкав нюанс.
 • Боровинките не оказват влияние върху здравината на зъбите, но прекаляването с тях може да промени цвета им.
 • Чаят трябва да е до 4 чаши на денонощие. Съдържа флуориди, които започват да вредят на зъбите при употреба на по-голямо количество. [2]

Източници редактиране

 1. М. Г. Привес. Нормальная анатомия человека // Архивиран от оригинала на 2016-03-14. Посетен на 2016-03-14.
 2. Продуктите, които увреждат зъбите, Нова, 1 октомври 2023.