Игнатий е православен духовник, охридски архиепископ около 1660 година.

Игнатий
духовник

Религия Православие

Сведенията за архиепископ Игнатий са оскъдни. Заема архиепископския пост не по-рано от 1658 година. Известни са два негови документа, издадени през 1660 година, а през 1662 година вече е напуснал катедрата и е митрополит на Хиос.[1]

БележкиРедактиране

  1. Снегаров, Иван. История на Охридската архиепископия-патриаршия, т.2. Второ фототипно издание. София, Академично издателство „Проф. Марин Дринов“, 1995, [1932]. ISBN 954-430-345-6. с. 199.
Атанасий охридски архиепископ (около 1660) Арсений