Отваря главното меню

Икономиката на Полша е децентрализирана, диверсифицирана и тясно обвързана с тази на ЕС. След настъпването на икономическата криза от 2008 г., тя става и единствената икономика, избегнала рецесията на Стария континент.

Икономика на Полша
Downtown Warsaw.jpg
Ранг

25ти (номинално, 2016)

23ти (ППС, 2017)
Валута Полска злота (PLN)
Фискална година Календарна година
Търговски организации ЕС, СТО, ОИСР
Статистика
БВП

Повишение $586,015 млрд. (номинално, 2018)[1]

Повишение $1,212 трлн. (ППС, 2018)[1]
Ръст на БВП 3,1% (2016) 4,8% (2017)
5,1% (2018) 4,0% (2019)[2]
БВП на глава от населението Повишение $15,430 (номинално, 2018)[1]
Повишение $31,938 (ППС, 2018)[1]
БВП по сектор земеделие: 2,4%
индустрия: 40,2%
услуги: 57,4% (2017)[3]
Инфлация (Индекс
на потребителските цени
)

1.960% (2019)[1]
1.600% (2018)[1]

1.975% (2017)[1]
Население
под прага на бедността

Понижение 15,0% в бедност (2016, Световна банка)[4]

Понижение 19,5% в риск от бедност или социално изключване[5]
Коефициент на Джини Понижение 29.2 нисък (2017, Евростат)[6]
Работна сила 17.6 милиона (2017)[3]
Работна сила
според професията
земеделие: 11,5%
индустрия: 30,4%
услуги: 57,6% (2015)[3]
Безработица Понижение 3,9% (2018)[7]
Средна брутна заплата 1290 щатски долара месечно (2010 г.)
Основни индустрии машиностроене, производство на желязо и стомана, добив на въглища, химическа индустрия, корабостроене, производство на храни, производство на стъкло, напитки, текстилна индустрия
Индекс за леснота
за правене на бизнес
45-то място (2013 г.)
Външна търговия
Износ Повишение $224.6 млрд. (2017)[3]
Износни стоки машини и транспортно оборудване, промищлени стоки, храни и добитък
Партньори за износ Флаг на Германия Германия 27,4%,
Флаг на Чехия Чехия 6,4%,
Флаг на Великобритания Великобритания 6,4%,
Флаг на Франция Франция 5,6%,
Флаг на Италия Италия 4,9%
Флаг на Нидерландия Нидерландия 4,4% (2017)[3]
Внос Повишение $223.8 млрд. (2017)[3]
Вносни стоки машини и транспортно оборудване, промишлени стоки, химикали, минерали, горива, смазочни материали и свързани с това материали
Основни партньори за внос Флаг на Германия Германия 27,9%
Флаг на Китай Китай 8%
Флаг на Русия Русия 6,4%
Флаг на Нидерландия Нидерландия 6%
Флаг на Италия Италия 5,3%
Флаг на Франция Франция 4,2%
Флаг на Чехия Чехия 4% (2017)[3]
Преки чужди инвестиции

Повишение $282.6 млрд. (31 декември 2017)[3]

Повишение В чужбина: $72.87 млрд. (31 декември 2017)[3]
Външен дълг Понижение $241 млрд.(31 декември 2017)[3]
Публични финанси
Държавен дълг 50,6% от БВП (2017)[3]
Бюджетен дефицит −1,7% от БВП (2017)[3]
Приходи 207.5 милиарда (2017)[3]
Разходи 216.2 милиарда (2017)[3]
Кредитен рейтинг A (вътрешен)
A- (чуждестранен)
A+ (T&C определяне) (Standard & Poor's)
Валутни и златни резерви Понижение $113.3 млрд. (31 декември 2017)[3]
Страница в CIA The World Factbook

След влизането си в ЕС през 2004 г., структурните фондове на съюза до голяма степен подпомагат силния растеж, но въпреки това БВП на глава от населението все още е под средното равнище за ЕС.

Икономиката на Полша заема 50-то място по свобода в света през 2014 г., коеото е подобрение в сравнение с предходната година. Отчетени са положителни промени в свободата за правене на бизнес, търговия и осъществяване на инвестиционна дейност.

След падането на Желязната завеса, Полша възприема модела на свободната пазарна икономика, стремейки се да я либерализира. От 1989 г. до 2007 г. растежът ѝ достига 177 %, задминавайки всички съседни държави от региона и почти се утроява. Премахната е контролът върху цените, държавните заплати са замразени, търговията бива либерализирана, а полската злота става конвертируема. От своя страна предприетите мерки оставят милиони хора без работа, но това спомага държавата да се отърси от лошите практики на комунистическото управление и централизираната планова икономика.

ИзточнициРедактиране

БележкиРедактиране