Икономическа криза

Икономическата криза представлява състояние на икономиката на дадена държава или регион, което в дългосрочен аспект се характеризира с ниски нива на търговията и инвестиционната дейност, високи нива на безработица и инфлация, резултиращо в политическа нестабилност.

Икономическата криза е етап в икономиката, характерен с намаляване на БВП. Икономическия цикъл има 4 етапа: криза, подем, растеж и спад в зависимост от растежа на БВП.

Криза от 2007Редактиране

Основни статии: Световна финансова криза (2008-2011), Световна икономическа криза от 2007 година

Макар че светът е в икономическа криза от 2007 насам, според някои икономическата криза в България е репетативна (повтаряща се) в много по-малки интервали и дори перманентна. Някои от причините за този тип икономика в България:

 1. икономическата неграмотност на населението,
 2. неконкурентоспособност,
 3. липса на визия и политика за продукти, и услуги с висока прибавена стойност (surplus value),
 4. склонност към колониално мислене,
 5. липса на финансова дисциплина в индивидуален план, липса на финансови познания, склонност към пируване (вакханалия), вместо последователна работа
 6. липса на механизми за оптимално поведение (конкурси, широки и откровени дискусии),
 7. неефективна бюрокрация
 8. фалшифициране и манипулиране на информация, поради политически пристрастия, материални и др. интереси,
 9. липса на неподходящо структурирани приоритети (кой приоритет пред кой друг да е и защо),
 10. невъзможност да се отърсим от бремето на социалистическия тоталитаризъм; неадаптираност към пазарната икономика
 11. корупция и възползване от бюджетни средства

Вижте същоРедактиране